Stockholms universitet logo, länk till startsida

Kultursektorn

Stockholms universitet har forsknings- och utbildningssamarbeten med ett stort antal av Stockholms muséer, teatrar och andra kulturinstitutioner. Här kan du läsa om några exempel på våra samarbeten.

Invigning av Accelerator
Invigning av Accelerator Foto: Jens Lasthein

 

Accelerator

Accelerator är en konsthall där konst, vetenskap och samhällsfrågor möts. Verksamheten är en del av Stockholms universitet och producerar utställningar med internationell och svensk samtidskonst. I anslutning till utställningarna arrangeras publika presentationer och samtal med konstnärer, forskare, studenter och allmänhet.

Accelerator


 

Dramaten

Dramaten och Stockholms universitet ska långsiktigt samarbeta inom forskning och utbildning och på olika sätt dra nytta av varandras kompetenser. 

Dramaten


 

Universitetets museisamarbeten

Stockholms universitet samarbetar med flera museum runt om i huvudstaden. Genom exempelvis centrumbildningar, gästprofessurer och gemensamma projekt samverkar vi kring konst, kultur och vetenskap.

Hallwylska museet
Naturhistoriska riksmuseet
Nobel Prize Museum
Nordiska museet
Magasin III
Statens maritima museer


 

Kontakt

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd
E-post: info@fs.su.se

Global Engagement Team
Maria Wikse, internationell samordnare
E-post: info@fs.su.se

Kontakt för Region Stockholm och Stockholms stad
Monica Åberg Yngwe, samverkansrådgivare
E-post: monica.aberg-yngwe@su.se

Kontakt för Civis
Fredrik Oldsjö, kanslichef med ansvar för samordningen för arbetet med Civis inom Stockholms universitet.
E-post: fredrik.oldsjo@su.se

Johanna Diehl, projektledare för Civis vid Stockholms universitet. E-post: johanna.diehl@su.se

Maria Wilenius, chef för Ledningssekretariatet, Rektors kansli
E-post: maria.wilenius@su.se 

Kontakt för ULF
Projektledare: Maria Andrée maria.andree@mnd.su.se

På denna sida