Stockholms universitet logo, länk till startsida

Digitalt utbildningsmaterial

 

Vad är biologisk mångfald?

Biologisk mångfald är variationsrikedomen bland alla levande organismer och omfattar all den variation inom arter, mellan arter samt livsmiljöer och ekosystem som finns på jorden. Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på planeten. Fungerande ekosystem ger ökat skydd till skördar, pollinering av växter, mat från haven och bidrar till ett stabilt klimat.

Hot mot den biologiska mångfalden

Sverige och de flesta andra länderna i världen har enats om att den biologiska mångfalden ska bevaras och att vi ska använda den på ett hållbart sätt, så att den inte förstörs eller tar slut. Trots detta minskar den biologiska mångfalden i allt snabbare takt över hela världen. Djur- och växtlivet hotas av föroreningar, bekämpningsmedel, skogsskövling och annan förstörelse av livsmiljöer, utfiskning, ohållbar jakt, invasiva arter och klimatförändringar. Enligt forskningen är vår överkonsumtion, särskilt i den rika världen, en av huvudorsakerna till den snabba artförlusten.

Biologiska mångfaldens dag

FN har utsett den 22 maj till den internationella dagen för biologisk mångfald. Dagen är till för att uppmärksamma och öka medvetenheten om artrikedomens betydelse.

Här har vi samlat material om biologisk mångfald.  

Biologisk mångfald i Östersjön

Tror du att Östersjön är död? Kustområden i Östersjön är viktiga livsmiljöer för en mängd arter! Här finns klippor med små tofsiga alger, skogar av blåstång, och grunda havsvikar med leriga bottnar och vattenväxter. Många områden är viktiga när exempelvis fiskyngel är små, som barnkammare kan man säga. 

Forskningsprojekt för bevarande av biolog mångfald i Östersjön
Basfakta med allt du behöver veta om livsmiljöer i Östersjön (interaktiv webbsida)

Filmer om biologisk mångfald

Rädda planetens sötvatten och arterna under ytan. Gia Destouni (2,11 min)

Östersjöns undervattensdjungler (1,25 min)

Biologisk mångfald under ytan, Daniela Guasconi (48 sek)

Båttrafikens påverkan på Östersjöns undervattensängar (2,38 min)

Natedjunglernas hemligheter (4,17 min)

BatMapper, recording the biodiversity of bats, Heather Wood (1,04 min)

Biologisk mångfald i vardagen, Marianne Stoessel (47 sek)

Från romkorn till abborre (3 min)

Biologisk mångfald på strandängar, Sara Cousins (36 sek)

Biologisk mångfald på en äng (36 sek)

Artiklar om biologisk mångfald

Fler blommor runt äppelodlingar kan ge högre skörd
Vill du ha större äppleskörd bör du satsa på att öka mängden blommor runt äppelodlingarna. En ny studie gjord av forskare från bland annat Stockholms universitet visar att fler pollinatörer, såsom bin och blomflugor, dras till odlingen då – och chansen till pollinering ökar. 

Urbanekologen som sprider kunskap om bin
Josefina Oddsberg Gustafsson läste till urbanekolog vid Stockholms universitet och är en av grundarna av Bee Urban som har ungefär 70 bikupor med faddrar runt om i Stockholm. 

SU-forskare skriver debattartikel i Science: globala målen för biologisk mångfald för vaga
Forskare från bland annat Zoologiska institutionen vid Stockholms universitet skriver debattartikel i Science där de uttrycker oro för bristen på ambition när det gäller genetisk variation i de globala målen för biologisk mångfald. 

Klimatförändringar inte enda hotet mot våra växter
För att bevara växt- och djurarter måste vi inte bara ta hänsyn till de direkta effekterna av klimatförändringar utan också andra viktiga miljöfaktorer. Det kan vara förändringar i jordbruk och skogsbruk liksom indirekta effekter av klimatförändringar som ökad brandrisk.

Släpp kossorna loss det är vår. 
Naturvetarpodden med Sara Cousins. 
Sara Cousins förklarar varför biologisk mångfald är så viktigt.  

Starkare tillsamman: akvatiska växter hjälper varandra att klara stress
Att försöka behålla en hög täthet av akvatiska växter i grunda vikar kan motverka negativa effekter av övergödning och minskning av antalet rovfiskar, visar en ny studie. 

 

Firande av Biologiska mångfaldens dag

Sveriges naturföreningar skapar tillsammans en dag full med pandemi-anpassade aktiviteter i hela landet. Biolgiska mångfaldens dag: biomfdag.se

Bergianska trädgården

bjuder in till firande av dagen genom att du på egen hand får promenera längs Mångfaldsstigen med hjälp av en kartfolder.  

Naturkartan 

Här hittar du vandringsleder, naturreservat, badplatser, motionsspår och massor av andra spännande platser att besöka. Besök Naturkartan här

Kungliga nationalstadsparken

Stockholms universitet ligger i Nationalstadsparken, ett 27 kvadratkilometer stort grönområde i Stockholm och Solna med ett rikt djurliv och historiska landskap och byggnader. Att ha tillgång till ett område med alla de värden som parken rymmer mitt i en storstad är unikt. Läs mer

 

Biologisk mångfald – experter vid Stockholms universitet

Hur ser utvecklingen av den biologiska mångfalden ut i staden? Varför dör krokodiler och delfiner ut i vissa områden i världen? Varför är det viktigt med betesdjur för bevarandet av arter? Vid Stockholms universitet finns forskare som kan svara på frågor om biologisk mångfald utifrån många olika aspekter.

 
Askölaboratoriet är naturskönt beläget på ön Askö i Trosa skärgård. Foto: Anna-Karin Landin

Är du lärare? Går du i skolan? Vill du veta hur det står till med havet? Här finns våra bästa filmer och texter om Östersjön samlade. All fakta baseras på forskning. 

Östersjömaterial

 

Vad spelar det för roll om fjärilar flyger tidigare i ett varmare klimat? Hur ska det sista kolet fördelas mellan världens länder på ett rättvist sätt? Vad är skillnaden på klimat och väder? På hemsidan forskningsblad.geo.su.se med interaktiva element kan du läsa om den senaste forskningen inom klimat och miljö. 

Forskningsblad

 

En ek är en levande varelse. Men om du tittar riktigt noga upptäcker du att den också är hem för ett helt samhälle av små levande kryp. Låt detta bli din väg in i denna förunderliga värld i världen! Utforska hur eken och dess invånare förändras med årstiderna. Avslöja hur förändringar i Jordens klimat påverkar detta samhälle. Och upptäck till slut hur just du verkligen kan påverka världen.

Projektet omfattar en kort tecknad film, ett aktivitetshäfte och en lärarhandledning.

 
Jorden. Foto: Mostphotos Markus Gann

Inspelade populärvetenskapliga föreläsningar i fysik. Vad är allmän relativitetsteori? Hade Einstein fel? Vad kan en miljard protonkollisioner lära oss om universum? Om det och mycket mer finns samlat på denna sida.

Fysikums videoarkiv

 

Kontakt

Fakultetskommunikatörer

Malin Stenberg de Serves
E-post: malin.stenberg@su.se
Tel: 08 - 16 10 52

Lina Enell
E-post: lina.enell@su.se
Tel: 08 - 16 39 04

På denna sida