Stockholms universitet

Uppdragsutbildning och kompetensutveckling

Genom uppdragsutbildning vid Stockholms universitet får deltagarna kompetensutveckling på högskolenivå och möjlighet till högskolepoäng. Fördelarna är tillgång till forskningsresultat som kan kopplas till det dagliga yrkeslivet.

Tillsammans med uppdragsgivaren skräddarsys en ny utbildning eller så kan en befintlig anpassas så att den stämmer överens vad gäller önskemål om innehåll, nivå och pedagogisk utformning.

 

Vad är skillnaden mellan en uppdragsutbildning och en vanlig högskoleutbildning?

Uppdragsutbildningar kan ha samma innehåll som ordinarie utbildning, även om deltagare i uppdragsutbildning inte är studenter vid universitetet enligt högskolelagen och högskoleförordningen. Det är lika höga krav på kvalitet i en uppdragsutbildning som på ordinarie utbildning.

 

Vem kan köpa uppdragsutbildning?

Uppdragsgivaren måste vara en juridisk person. Utbildningen kan ges till företag, organisationer eller myndigheter. Stat, landsting och kommun kan också köpa uppdragsutbildning av universitetet av tex arbetsmarknadsskäl. Även utländska arbetsgivare kan köpa uppdragsutbildning från svenska högskolor och universitet.

 

Kan utbildningen ge akademiska högskolepoäng?

Om utbildningen är poänggivande och deltagaren klarar examination kan man få högskolepoäng. Om det är en utbildning som leder till examen kan man också få examensbevis. Detta gäller även för den som inte har allmän behörighet genom gymnasiebetyg.

 

Vad avtalas?

Uppdragsgivaren och universitetet avtalar/överenskommer skriftligt om vad som ska gälla för uppdragsutbildningen. Där anges utbildningens innehåll, när och var utbildningen ska genomföras, antal medverkande samt pris.

 

Har du frågor om uppdragsutbildningar kan du vända dig till respektive ansvarig institution.

Stockholm universitets institutioner och centran

Har du frågor om uppdragsutbildningar inom lärarutbildningarna, kontakta Sektionen för uppdragssamordning.

E-post: susa@su.se

På denna sida