Stockholms universitet

Universitetets strategier – en fyraårig färdplan

Strategier för Stockholms universitet 2023–2026 anger den övergripande visionen och inriktningen för universitetets verksamhet och prioriteringar.

Idén om det moderna universitetet, formad i upplysningens anda, har präglat Stockholms universitet alltsedan det grundades. Med rötter i en tusenårig europeisk tradition är universiteten drivande i framväxten av ny kunskap och framtidens samhälle. Europas mångfacetterade kultur- och utbildningsarv är en gemensam grund för detta. Här har det moderna forskningsuniversitetet med kollegial styrning och forskningsförankrad utbildning en central plats.

 

Strategierna

Så inleds strategierna för de kommande fyra åren. Det ska visa vilka vi är, vad vi vill och vart vi är på väg. Det tydliggör verksamhetens kärnvärden, inriktning och ambition inom ramen för fyra identifierade strategiska områden.   

Strategierna formuleras vart fjärde år och fastställs av universitetsstyrelsen. Till strategierna hör även universitetets profilområden för forskning.

Mer om tankarna bakom universitetets strategier finns att läsa på rektors blogg.

Läs strategierna på svenska i styrdokumentet -  su.se/strategier

Strategierna 2023-2026. PDF med bilder. Textinnehåll samma som styrdokumentet (345 Kb)

Läs strategierna på engelska på su.se/strategies

Strategies 2023-2026 designed PDF with pictures (382 Kb)

 

Kärnvärden

Stockholms universitets kärnvärden kunskap, upplysning och sanningssökande återfinns i strategierna tillsammans med de fundamentala akademiska kärnvärdena – autonomi, akademisk frihet, rättvisa och integritet. 

Kärnvärdena är utgångspunkten för strategierna och all verksamhet vid universitetet. De arbetades fram då Stockholms universitet deltog i ett internationellt projekt 2019 – Living Values. Via länken nedan hittar du en sammanfattning av projektet.

Kärnvärden – ett fortlöpande samtal

 

Kontakt

Kontakt och besöksadresser till övergripande funktioner vid universitetet

Drönarbild över Stockholms universitet Foto: Sören Andersson
Foto: Sören Andersson

 

På denna sida