Stockholms universitet logo, länk till startsida

Universitetets strategier – en fyraårig färdplan

Med kunskap, upplysning, sanningssökande och kritiskt tänkande bidrar Stockholms universitet till ett hållbart demokratiskt samhälle. Detta sker genom forskning och utbildning av högsta kvalitet.

Så sammanfattar universitetet de övergripande prioriteringarna för forskning, utbildning, samverkan och verksamhetsstöd i dokumentet Strategier för Stockholms universitet 2019–2022. 

Strategierna formuleras vart fjärde år och fastställs av universitetsstyrelsen. Till strategierna hör även universitetets profilområden för forskning.

Läs strategierna på svenska på su.se/strategier 

Läs strategierna på engelska på su.se/strategies
 

 

Kärnvärden

Stockholms universitets kärnvärden kunskap, upplysning och sanningssökande återfinns i strategierna tillsammans med de fundamentala akademiska kärnvärdena – autonomi, akademisk frihet, rättvisa och integritet. 

Kärnvärdena är utgångspunkten för strategierna och all verksamhet vid universitetet. De arbetades fram då Stockholms universitet deltog i ett internationellt projekt 2019 – Living Values. Via länken nedan hittar du en sammanfattning av projektet.

Kärnvärden – ett fortlöpande samtal

 

Kontakt

Kontakt och besöksadresser till övergripande funktioner vid universitetet

Drönarbild över Stockholms universitet Foto: Sören Andersson
Foto: Sören Andersson

 

På denna sida