Forskningsfinansiärer 2019

Totalt 1579 mnkr i externa intäkter

Top 15 forskningsfinansiärer
 1. Vetenskapsrådet (VR)
 2. Wallenbergstiftelserna (KAW, MMW, MAW, BWS)
 3. EU:s ramprogram (Horizon 2020, FP7, inkl. ERC)
 4. Forskningsrådet Formas
 5. Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ)
 6. Sida
 7. Forte
 8. Stiftelsen för strategisk forskning (SSF)
 9. Rymdstyrelsen
 10. Nordiska ministerrådet
 11. Cancerfonden 
 12. Vinnova
 13. Mistra
 14. Region Stockholm 
 15. Energimyndigheten