Stockholms universitet

Stockholms universitet i rankningslistor

Stockholms universitet rankas bland världens 200 främsta lärosäten och är ett av de 100 högst rankade lärosätena i Europa. I Sverige är Stockholms universitet ett av de ledande universiteten.

De olika rankningarna använder olika metoder för att mäta kvalitet. Times Higher Education World University Rankings (THE), QS Rankings och Academic Ranking of World Universities (ARWU) anses vara de mest inflytelserika universitetsrankningarna i världen.

Stockholms universitets rankningsplaceringar:

 • ARWU/Shanghai: 98 (2023)
 • THE: 185 (2024)
 • QS: 128 (2025)
 

ARWU/Shanghairankningen

Den här rankningen publiceras av organisationen Shanghai Ranking Consultancy. De använder framför allt följande indikatorer för att ranka världens universitet:

 • Antal alumner och anställda forskare som har vunnit Nobelpriser och ”Fields Medals”.
 • Antal artiklar som publicerats i tidskrifterna Nature och Science.
 • Antalet ”mycket citerade” forskare och antal artiklar indexerade i Science Citation Index - Expanded and Social Sciences Citation Index.

Här kan du läsa mer om hur ARWU:s mätning går till

Här kan du läsa mer om Stockholms universitets placering i Shanghairankningen 2023

Här kan du läsa mer om Stockholms universitets placering i Shanghairankningens ämnesrankning, Global Ranking of Academic Subjects 2022

 

Times Higher Education World University Rankings (THE)

Den här rankningen publiceras av THE World Universities Insights Limited. Metoden går ut på att skicka ut enkäter till utvalda personer samt titta på statistik utifrån 18 indikatorer inom dessa fem områden:  

 • Undervisning  
 • Forskning  
 • Citeringar
 • Internationell utblick  
 • Bidrag/forskningspengar från industrin

Här kan du läsa mer om hur THE:s mätning går till

Här kan du läsa om Stockholms universitets placering i THE 2024

Här kan du läsa mer om Stockholms universitets placering i THE:s ämnesrankning 2024

 

QS World University Rankings

Denna rankning publiceras av Quacquarelli Symonds – QS som är ett företag specialiserat på information kring högre utbildning. Stockholms universitet är i topp 200 i världen och har plats 4 i Sverige. Rankningen baseras på följande kriterier:

 • Akademiskt rykte 30 %
 • Rykte som arbetsgivare 15 %
 • Andel studenter i förhållande till antalet lärare 10 %
 • Citeringar per fakultet 20 %
 • Andel internationell personal 5 %
 • Andel internationella studenter 5 %
 • Internationella forskningsnätverk 5 %
 • Anställningsbarhet 5 %
 • Hållbarhet 5 %

Sex ämnen rankas inom topp 50

QS rankar även ämnen. 55 ämnen delas upp i 5 bredare ämnesområden. De ämnen vid Stockholms universitet som rankas inom topp 50 i världen är:

 • socialpolitik/administration (11)
 • miljövetenskap (25)
 • geofysik (38)
 • sociologi (38)
 • geografi (40)
 • geologi (40)

Här kan du läsa mer om hur QS mätning går till

Läs mer om Stockholms universitets placering i QS World University Rankings 2025

Läs mer om Stockholms universitets placering i QS World University Rankings by Subject 2024

 

Leidenrankningen

Centre for Science and Technology Studies (CWTS) vid Leiden University står bakom Leidenrankningen, vilken faktiskt inte är en rankning utan flera. Du kan själv välja olika indikatorer på hemsidan och på så sätt rangordna lärosätena.

Rankingen är baserad på publikation- och citeringsdata från databasen Web of Science, men den tar inte hänsyn till lärosätets storlek. De lärosäten som har minst 800 publikationer i ett urval av Web of Science indexerade tidskrifter under de senaste fyra åren inkluderas. Leidenrankningen tar inte med konferenspublikationer eller bokpublikationer i beräkningen, detta är en viktig begränsning som påverkar områden såsom datavetenskap, samhällsvetenskap och humaniora.

Leidenrankningen 2024 listar mer än 1 500 universitet över hela världen avseende andelen högt citerade publikationer. När det gäller indikatorn som visar hur stor andel av Stockholms universitets artiklar som tillhör världens 10 procent mest citerade inom sina fält (PP(top 10%) indikator) hamnar Stockholms universitet på plats 323 i världen. Den listan toppas av Princeton University, Massachusetts Institute of Technology och Harvard University.

I Sverige ligger Stockholms universitet på plats fyra, efter Karolinska Institutet, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.

Här kan du läsa mer om hur Leidenrankningens mätning går till

Här kan du läsa mer om resultatet av Leidenrankningen 2024

 

Europa

Här visas Stockholms universitet i en jämförelse med andra europeiska universitet.

 • THE: rankat 82:a bästa universitet i Europa (2024)
 • QS: rankat 44:e bästa universitet i Europa (2025)
 • Shanghai (ARWU): rankat 32:a bästa universitet i Europa (2023)
 • Leidenrankningen: rankat 123:e bästa universitet i Europa, enligt PP(top 10%) indikator (under perioden 2019–2022)

Vad är rankning?

Universitetsrankningar är listor som rangordnar lärosäten utifrån olika indikatorer på kvalitet i högre utbildning och forskning. Listorna kan vara internationella, nationella eller regionala, de kan ranka olika ämnen eller hela universitet.

Rankningsinstitutionerna använder olika indikatorer för att mäta kvalitet, dessa kan förändras över tid liksom antalet lärosäten som ingår. Därför är det bra att känna till att rankningar inte ger en heltäckande bild av ett lärosätes kvalitet.

På denna sida