Stockholms universitet

Vid allvarlig händelse

Har du hamnat i en akut kris eller blivit sjuk? Universitetet kan hjälpa dig vid många olika situationer, men ibland behöver du vända dig till en annan aktör. Här hittar du kontaktuppgifter och information som är bra att känna till vid en allvarlig händelse vid Stockholms universitet.

 

Ring 112 – SOS alarm – vid akuta nödsituationer som innebär fara för liv, hälsa eller egendom för att tillkalla/meddela räddningstjänst, ambulans, polis eller giftinformation.

 

Via IA-systemet kan medarbetare eller studenter vid universitetet rapportera incidenter, det vill säga händelser som lett till, eller skulle kunna leda till, skador på människor, egendom eller den yttre miljön. Det kan också vara händelser eller beteenden som skulle kunna skada SU:s verksamhet eller som strider mot gällande lagar och föreskrifter. Behöver du göra en polisanmälann så gör du det via egendom/säkerhet i IA-systemet.

Rapportera en incident via IA-systemet

Det går även att rapportera händelser/avvikelser via IA-appen, följ i så fall dessa steg:

 1. Ladda ner IA-appen till din mobiltelefon från antingen Google Play (Android) eller App Store (iPhone).
 2. Öppna appen och logga in manuellt med följande uppgifter:

  Användare: SUapp
  Lösenord: Februari2022
 

Hur får man tag i väktare på kvällar, nätter och helger? Vart vänder jag mig om dörrarna inte stänger ordentligt? På följande länk hittar du svar på vanliga frågor:

Vanliga frågor och svar – om något händer vid Stockholms universitet

 

Risken att Stockholms universitet skulle drabbas av ett attentat är mycket liten – men konsekvenserna om det skulle inträffa är mycket allvarliga. Vår rekommendation för att vara förberedd om något trots allt skulle inträffa är att ta del av informationen på följande sida:

Råd vid attentat

 

Studenthälsan erbjuder krissamtal vid kriser som är relaterade till dina studier eller händelser vid universitetet. SUS ombud erbjuder stöd och rådgivning vid studierelaterade problem.

 

Om du behöver sjukvårdsrådgivning och inte vet vart du ska vända dig kan du dygnet runt ringa till Vårdguiden och få råd. Du når rådgivningen via telefon 1177.

 

Telefonnummer: 113 13 är Sveriges nationella informationsnummer. Dit kan du ringa om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Du kan både få information och lämna information på numret.

 

Ring väktare: 08-16 42 00 

Vid en allvarlig situation/kris i universitetets lokaler och/eller vid behov av akut väktarstöd exempelvis på grund av en svårhanterlig situation. Exempel på en allvarlig händelse/situation/kris:

 • Avliden person
 • Inbrott
 • Skadegörelse
 • Hot/våld
 • Olycka
 • Brand
 

Med anledning av pågående invasionen i Ukraina vill Stockholms universitet visa sitt stöd för studenter och anställda, som kan komma att drabbas, och universitetet följer händelseutvecklingen noggrant. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Med anledning av invasionen av Ukraina

 

Kontakt

Vid en allvarlig händelse ring:

 • SOS Alarm: 112
 • Väktare: 08-16 42 00 (08-15 42 00)
På denna sida