Webbriktlinjerna beskriver hur universitetets visuella identitet får och ska användas på webbsidor där organisatorisk enhet inom Stockholms universitet är avsändare och där prefekt, föreståndare eller avdelningschef inom förvaltingen har informations- och innehållsansvar. Det gäller också där Stockholms universitet är avsändare tillsammans med annan huvudman eller lärosäte. Se manualen för visuell identitet.

Önskar din institution (eller motsvarande enhet) inom Stockholms universitet en webbplats i det universitetsgemensamma publiceringsverktyget? Beställ via IT avdelningens serviceportal: su.se/serviceportal.

Webbregler, föreskrifter för användning av universitetets märke respektive webbriktlinjer finns i universitetets regelbok - styrdokument.