Kommunikationspolicyn fastställer Stockholms universitets syn på kommunikationens syfte och betydelse, ansvar och roller i kommunikationsarbetet, målgrupper och kanaler. Dessa återfinns i universitetets Regelbok.

Vem som är informationsägare och ansvarar för innehållet på en viss sida framgår längst ned på varje enskild sida (källa).

Sidansvarig är den person (redaktör) som ansvarar för sidans underhåll och uppdateringar.

Regelboken - www.su.se/regelboken