Stockholms universitets Östersjöcentrum

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitets Östersjöcentrum

Vetenskap och kommunikation med havet i fokus

Vid Stockholms universitet har framgångsrik forskning och utbildning om havet bedrivits i över fem decennium. Här utförs världsledande Östersjöforskning, men även forskning i andra svenska havsområden, i tropiska hav och i polartrakterna.

Stockholms universitets Östersjöcentrum har i uppdrag att stärka och synliggöra den betydande marina verksamhet som är utspridd på över tio olika institutioner vid universitetet. Därför visar vi både våra egna och andra institutioners nyheter om havet.

Samtal runt Östersjön

Lena Kautsky i Podcast

Artur Granstedt möter Lena Kautsky i Östersjöfondens podcast Samtal runt Östersjön. Två profiler med långa perspektiv på vad som hänt i och kring Östersjön samtalar om jordbruk, utsläpp och Östersjön.

Förhandsvisning av Baltic Sea Science Center på Skansen

Baltic Sea Science Center invigt

Nu är det nya Östersjöhuset på Skansen invigt och klart. Två dagar med förhandsvisningar för de närmaste föregick den stora invigningen av kronprinsessan Victoria. Fredag 12 april öppnas huset för allmänheten.

Foto: Joakim Odelberg

Ny studie visar: Aluminium effektiv fosforbindare i Östersjön

Aluminiumbehandling är ett effektivt sätt att motverka övergödning, även i bräckt vatten. Det har Linda Kumblads och Emil Rydins studier av Björnöfjärden visat. Nu har de siffror på hur mycket fosfor som bundits i sedimenten tack vare aluminiumbehandling.

Sjöbodar vid havet

Baltic Breakfast: Strandskyddet – hur och varför?

Frågan om strandskydd är politiskt aktuell och tema för april månads frukostseminarium.

J. Lokrantz/Azote

Målen om en god havsmiljö kan nås

Det är möjligt att nå målen om god ekologisk status i Östersjön, på vissa håll redan om 20 år. Det visar en ny studie av bland andra forskare vid Östersjöcentrum.