Stockholms universitets Östersjöcentrum

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitets Östersjöcentrum

Vetenskap och kommunikation med havet i fokus

Vid Stockholms universitet har framgångsrik forskning och utbildning om havet bedrivits i över fem decennium. Här utförs världsledande Östersjöforskning, men även forskning i andra svenska havsområden, i tropiska hav och i polartrakterna.

Stockholms universitets Östersjöcentrum har i uppdrag att stärka och synliggöra den betydande marina verksamhet som är utspridd på över tio olika institutioner vid universitetet. Därför visar vi både våra egna och andra institutioners nyheter om havet.

Olika fiskar samlas ofta vid fiskodlingskassarna, för att äta rester, eller beta alger från näten, eller för att skydda sig från rovdjur. Bilden är från Nha Trang, Vietnam. Foto: Nils Hedberg

Matproduktion till havs – möjligheter och risker

Att producera mer mat till havs kan vara ett sätt att föda jordens växande befolkning. Men sådana odlingar innebär också risker.

Omslag till Havsutsikt 2/2018

Havsutsikt 2/2018, Mat från havet

I detta nummer sätter vi fingret på några av utmaningarna för att hållbart nyttja havet som resurs. Forskare från Stockholms universitet skriver om kvinnornas bortglömda roll i havsplaneringen och om vad vi bör tänka på nu när havsodling blir allt vanligare.

Sälar på en klipphäll, Foto: Jan Kansanen/Mostphotos

Fler sälar i Östersjön hotar inte de största fiskbestånden

Det är inte främst fiskätande sälar som gör att bestånden av östersjötorsk, sill och skarpsill minskar. Klimatförändringar, övergödning och fiske är de verkliga problemen.

Ett klassiskt julbord dignar av kött och fisk. Hur påverkar det Östersjön?

Baltic Breakfast: Julmaten och Östersjön

Ett klassiskt julbord dignar av kött och fisk. Årets sista Baltic Breakfast handlar om hur detta påverkar Östersjön.

Trålfartyg.

Bottentrålning har stor påverkan på ekosystemen

Bottentrålning minskar den biologiska mångfalden och hotar livsmiljöer i svenska hav. Det visar en ny kunskapsöversikt från Havsmiljöinstitutet.

Stockholms universitets Östersjöcentrum

Tel: 08 - 16 37 18
E-post: ostersjocentrum@su.se

Östersjöns arter i ny app

Livet i havet som app

Vill du veta mer om de vackra snäckor, fiskar och växter du ser vid havet i sommar? Nu finns fälthandboken om Östersjöns arter som gratis app till din telefon eller surfplatta.

Östersjöcentrum i sociala medierÖstersjöcentrum på Facebook Universitetet på Instagram Östersjöcentrum på Linkedin Östersjöcentrum på Twitter Östersjöcentrum på YouTube