Stockholms universitets Östersjöcentrum

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitets Östersjöcentrum

Vetenskap och kommunikation med havet i fokus

Vid Stockholms universitet har framgångsrik forskning och utbildning om havet bedrivits i över fem decennium. Här utförs världsledande Östersjöforskning, men även forskning i andra svenska havsområden, i tropiska hav och i polartrakterna.

Stockholms universitets Östersjöcentrum har i uppdrag att stärka och synliggöra den betydande marina verksamhet som är utspridd på över tio olika institutioner vid universitetet. Därför visar vi både våra egna och andra institutioners nyheter om havet.

Havsmiljöinstitutets båtrapport

Ny rapport: Så påverkar fritidsbåtarna miljön

I Sverige finns idag över 700 000 fritidsbåtar och 120 000 bryggor. Sammantaget har dessa en betydande påverkan på miljön och grunda skyddade områden är extra känsliga. En ny rapport från Havsmiljöinstitutet har sammanställt båtarnas miljöpåverkan och ger förslag på hur den kan minskas.

Simmande sillstim

Ny policy brief: Minska sill- och skarpsillsfisket för torskens skull

Östersjöns största torskbestånd står på randen till kollaps. Inför EU-förhandlingarna om nästa års fiskekvoter föreslår Östersjöcentrum en rad åtgärder som kan bidra till att häva krisen.

Astrid Söderbergh-Widding öppnar BSSC2019

Framgångsrik Östersjökongress lockade många

Hög vetenskaplig nivå, spännande diskussioner och väldigt bra mottagande. Så sammanfattar den vetenskapliga ledaren Christoph Humborg Baltic Sea Science Congress 2019. Nu finns ett bildspel från kongressen och en inspelning från invigningen att se på vår hemsida.