- Det spännande med den här kursen är att den uppbyggd med tanken att gå från "ax till limpa" när det gäller förvaltning av Östersjön. Studenterna får ta del av allt från provtagning och analys till nationell miljölagstiftning och EU direktiv – och hur man kan förhålla sig till respektive delar, säger fiskeriexperten och kursföreläsaren Gustaf Almqvist.

Bred grupp av föreläsande experter

Den tvärvetenskapliga kursen fokuserar just på hur olika delar av EU, det svenska samhället och Östersjöns omgivande länder arbetar med de gemensamma miljöutmaningarna. Undervisningen är varierad och innehåller ett stort antal föreläsningar från Östersjöcentrums forskare och omvärldsanalytiker, tillsammans med tjänstemän för miljöfrågor vid departement, myndigheter och företrädare från civilsamhället. Studenterna får en bred bild av hur arbetet med beslutsfattande går till i praktiken och några av de miljöutmaningar som diskuteras är övergödning, fiske, miljögifter och biologisk mångfald.

Studenter ombord forskningsfartyget R/V Electra under fältkursen på Askö. Foto: Isabell Stenson, Östersjöcentrum
Studenter ombord forskningsfartyget R/V Electra under fältkursen på Askö. Foto: Isabell Stenson, Östersjöcentrum


Praktiskt fältarbete och modellering

I kursen ingår även tre veckors fältkurs vid vår marina forskningsstation på Askö. Under exkursionen fokuseras arbetet på provtagning och modellering av data och studenterna får lära sig att dra slutsatser om vad resultaten kan betyda för förvaltningen av Östersjön.

"Det var en härlig kurs. Jag uppskattade verkligen den nära kontakten med lärare och föreläsarna. Studiebesöken (hos bl.a. Miljödepartementet, Havs- och vattenmyndigheten och Naturskyddsföreningen reds. anm.) var ett bra komplement till föreläsningarna och hur beslut generellt fattas runt Östersjön. Jag lärde mig väldigt mycket under kursen, särskilt när det gäller policyarbete" - Student 2017

Ansökan

Baltic Sea Ecosystem: Applications, Modelling and Management ges under andra halvan av vårterminen 2018 och går att söka från och med 15 september 2017.

Läs mer och ansök här senast 16 oktober!