20 november höll Stockholms universitets Östersjöcentrum en Baltic Bar som bjöd in alla forskare aktiva inom marin forskning vid Stockholms universitet. Under kvällen presenterades bakgrunden till Baltic Eye.

 

Allmänhetens intresse snabbade på skapandet av Baltic Eye

Tina Elfwing, föreståndare för Östersjöcentrum, hade länge sett behovet av en organisation som Baltic Eye.

- Det finns en väldig massa kunskap om Östersjön, men som inte kommer till användning i politiska beslut och processer. Det behövs alltså en funktion som paketerar den här kunskapen och gör den användbar för beslutsfattare och allmänhet.

Tack vare intresset utifrån snabbades processen på. Något som Oscar Kihlborg vill ta fasta på.

-Jag tror att det är viktigt att visa att man faktiskt kan göra saker som gör skillnad även om man bara är en människa, säger han i filmen.