Vår vardag är kemikalietät, allt ifrån plast till läkemedel och hygienprodukter är fulla av olika kemikalier. Regleringar och lagstiftning har åtgärdat och kraftigt minskat utsläppen av de klassiska miljö­gifterna. Men kemikalieanvändningen  i samhället har förändrats, och i dag kommer utsläppen från massor av små källor som vi använder i vår vardag, säger Östersjöcentrums miljökemist Emma Undeman till DN.

De 45 största reningsverken vid Östersjökusten, där nio ligger i Sverige, hanterar 70 procent av avlopps­vattnet från kustområden. Att uppgradera dem skulle kunna halvera utsläppen av mikroföroreningar i Östersjön, menar hon.

Det är dessutom billigare att uppgradera större reningsverk än mindre reningsverk.

– Tekniken finns redan på plats men används främst inom industrin och för att rena dricksvatten. Där är man beredd att betala ett ­högre pris. Men i Sverige finns en del pilotanläggningar, och det första reningsverket med avancerad ­rening byggs just nu i Linköping och ska vara i drift i sommar, säger Emma Undeman.

"Reningsverken får inte bort alla gifter" - läs hela DN-artikeln här

Läs eller ladda ner vår policy brief:
Policy brief: Advanced wastewater treatment (519 Kb)