Regeringens besked om  ytterligare miljonsatsningar på havet är positiva nyheter för oss på Östersjöcentrum. Särskilt eftersom många av dessa satsningar är sådant som vi anser bör prioriteras. På vår webbplats Baltic Eye - för kommentarer, analyser och bakgrundsfakta om östersjöforskning - finns nu två artiklar om regeringens senaste storsatsning på renare hav.

Kommentarer från forskare och omvärldsanalytiker

Vår omvärldsanalytiker Hanna Sjölund var snabbt ute med en kommentar i policybloggen; Välkommen regeringssatsning på rent hav.

Fyra kunniga forskare på Östersjöcentrum – med särskilt ansvar för att överbrygga klyftan mellan vetenskap och beslutsfattande  – kommenterar regeringsförlaget inom sina specialområden. Läs artikeln Forskare granskar storsatsning på Östersjön.