I brevet som riktar sig främst till jordbruksminister Sven-Erik Bucht och miljöminister Åsa Romson räknar forskarna upp några av de åtgärder som har störst påverkan för Östersjömiljön.

Nytt sätt att kommunicera universitetets kunskap

Baltc Eye väljer att sprida vetenskaplig kunskap på ett nytt sätt.
Brevet och filmen bygger på kunskap som kommer från internationell forskning om Östersjön. Genom att lansera en kampanj istället för att skriva en rapport hoppas vi kunna nå ut till ännu fler om att Östersjön kan må bättre. Vi pekar också på några av de åtgärder som kan skynda på processen.

Läs brevet till ministrarna

Du kan också själv läsa forskarnas brev till regeringen. På hejministrar.se kan du se vilka förslag Baltic Eye-forskarna lyfter fram inom områden som fiskeri, jordbruk, kemikaliehantering och hur man bäst förvaltar marina habitat.