Skärgårdsradion i utställningsmontern

- Det betyder väldigt mycket för oss att få den här möjligheten att träffa båtfolk och havsintresserad allmänhet, säger Livija Ginters, kommunikatör vid Östersjöcentrum. Besökarna här har ju ofta sett förändringar i havsmiljön med sina egna ögon.

Fråga en forskare!

På båtmässan kan alla som vill ställa frågor om Östersjön till en expert. Kan du inte komma till mässan kan du också skicka en fråga via mail till balticeye.ostersjocentrum@su.se, via Twitter till @thebalticeye eller lägga upp på din egen Twitter med hashtag #förÖstersjön.

- Alla frågor och svar kommer att lämnas till politiker för att uppmärksamma dem på vad människor undrar över och hur de kan agera för en förändring, berättar Livija Ginters.

Mer information