Efter vad landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i ett pressmeddelande beskrev som ”svåra förhandlingar”, enades EU:s fiskeministrar i går om nästa års fiskekvoter för Östersjön.

För torskfisket beslutades om sänkta kvoter för de västra och östra bestånden:

  • I östra Östersjön blir torskkvoten 51 429 ton (en sänkning med 22 procent jämfört med förra året)
  • I västra Östersjön blir torskkvoten 15 900 ton (en sänkning med 6,5 procent).

 

Ministerrådet ändrade praxis för fiskekvoten

I normala fall bygger ministerbesluten om fiskekvoter på rekommendationer från Internationella havsforskningsinstitutet (Ices). På grund av den senaste tiden förändringar i torskbestånden, med många små torskar och väldigt få stora, samt osäkerheter i data och beräkningsmodeller, rekommenderade Ices tidigare i år att torskkvoterna för 2015 bör mer än halveras. För torsk i östra Östersjön skulle det innebära en kvot om drygt 29 000 ton.

– På grund av den stora osäkerheten förordade Ices försiktighetsprincipen. Att ministerrådet nu väljer att inte följa den rekommendationen kan potentiellt öka risken för att torskbestånden påverkas negativt, säger Maciej Tomczak.


Beslutet gör torskens framtid mer svårförutsägbar

Exakt vilka konsekvenser gårdagens beslut kan få för torskbestånden i Östersjön är enligt Maciej Tomczak svårt att förutspå. Osäkerheten kring beståndens struktur och de vetenskapliga beräkningsmodellerna är ännu för stora.

– För att undvika likande ”ekologiska överraskningar” i framtiden måste vi dels följa de vetenskapliga bedömningar och råd som ges, dels förbättra  fiskeförvaltningen och hitta mer ekosystembaserade bedömningar och råd för fiskebestånden.

Landsbygdsminister pekar på att ytterligare åtgärder är nödvändiga

I sitt pressmeddelande efter fiskeministrarnas förhandlingar i Luxemburg, hävdade  landsbygdsminister Sven-Erik Bucht att införandet av den så kallade landningsskyldigheten nästa år, då all fångst måste föras i land och räknas från kvoten, kommer att leda till en ”större kvotsänkning för torskbestånden i Östersjön än vad procentsiffran ger uttryck för”.

Han slog också fast att även om det krävs ytterligare åtgärder för att nå ett hållbart fiske i Östersjön, togs ändå ”viktiga steg mot att uppfylla de mål som sätts upp inom ramen för EU:s nya fiskeripolitik.”