EU-kommissionens nya Handlingsplan för naturen, människorna och näringslivet består av 15 åtgärder, som ska vara utförda till 2019. Syftet är att förbättra skyddet av Europas hotade arter och habitat genom att påskynda implementering av Habitat- och fågeldirektiven. Ett viktigt verktyg för att nå dit är EU:s Natura 2000-nätverk av skyddade områden på land och i haven.

– En av de stora bristerna med marint skydd i Östersjön är att det inte är självklart hur, eller ens att vi ska minska fiskets påverkan på hotade arter och habitat, säger Sofia Wikström, marinekolog vid Östersjöcentrum.

Hon välkomnar att EU-kommissionen nu tydligt konstaterar att fiskeriförvaltningen, både vad gäller yrkesfiske och fritidsfiske, borde ta större hänsyn till kraven i Habitat- och fågeldirektiven.

– Men vad det sedan innebär i praktiken återstår att se, säger hon. Läs mer

Text: Henrik Hamrén

Du hittar den fullständiga artikeln på Baltic Eyes webbplats.