"Artrikedomen är havets livförsäkring.

De allra flesta marina djur härstammar från antingen sötvatten eller betydligt saltare vatten. Därför är det bara ytterst få djur som faktiskt tål att leva i Östersjöns bräckta vatten. Och de som ändå klarar det pressas till sitt yttersta.

Under tusentals år har djuren och växterna i Östersjön justerat sina fysikaliska och biologiska egenskaper efter den låga salthalten. I dag har många av dem helt unika särdrag, som bara passar i just Östersjön."
 

Följ med på en digital exkursion i havet, du startar här.