Stockholms universitets Östersjöcentrum

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitets Östersjöcentrum

Stockholms universitets Östersjöcentrum

Vetenskap och kommunikation med havet i fokus 

Vid Stockholms universitet har framgångsrik forskning och utbildning om havet bedrivits i över fem decennier. Östersjöcentrum har i uppdrag att stärka och synliggöra denna betydelsefulla verksamhet. Hos oss samarbetar forskare och kommunikatörer för att öka kunskapen om havet och förbättra samhällets åtgärder mot olika miljöproblem.

En heldag med fokus på Östersjön

Östersjödagarna digitalt

Hållbar sjömat, havsmedvetenhet och vattenförsörjning är teman för några av de seminarier som anordnas under den digitala versionen av Östersjödagarna som äger rum 29 januari.

Baltic Breakfast Jan 2021 - Solnedgång i Östersjön

Havsforskarna betygsätter miljömålsberedningens förslag

Efter ett och ett halvt års arbete har nu miljömålsberedningen lämnat sina förslag på åtgärder för friskare hav till regeringen. Forskarkontakterna har varit många, inklusive med oss här på Stockholms universitets Östersjöcentrum.

Industrihamn med rykande skorstenar

Planktonmätningar hjälper till att tolka Östersjöns miljögiftshalter

För att säkerställa att man tolkar resultat om miljögiftstrender i havet korrekt krävs ett långt tidsperspektiv och mätningar av både plankton och bottenlevande djur, menar forskare i en ny studie.

Echogram showing rough bottom in the Southern Quark, Sweden

Våra bästa artiklar 2020

Östersjöcentrum har i uppdrag att förmedla resultat från forskningen och öka kunskapen och engagemanget för havsmiljöfrågor i samhället. Därför intervjuar vi många experter och publicerar artiklar i vårt webbmagasin. Nu har vi samlat de viktigaste från 2020!

Stockholms universitets Östersjöcentrum

Tel: 08 - 16 37 18
E-post: ostersjocentrum@su.se

Nytt på YouTube

Östersjöcentrum i sociala medierÖstersjöcentrum på Facebook Universitetet på Instagram Östersjöcentrum på Linkedin Östersjöcentrum på Twitter Östersjöcentrum på YouTube