Stockholms universitets Östersjöcentrum

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitets Östersjöcentrum

Stockholms universitets Östersjöcentrum

Vetenskap och kommunikation med havet i fokus 

Vid Stockholms universitet har framgångsrik forskning och utbildning om havet bedrivits i över fem decennier. Östersjöcentrum har i uppdrag att stärka och synliggöra denna betydelsefulla verksamhet. Hos oss samarbetar forskare och kommunikatörer för att öka kunskapen om havet och förbättra samhällets åtgärder mot olika miljöproblem.

Årsredovisning 2020 Omslag

Ta del av Östersjöcentrums årsrapport

Omställning till hemarbete och digitala evenemang. 2020 präglades av pandemin, även för Östersjöcentrums del. Men mycket spännande forskning genomfördes, Askölaboratoriet fick en ny arbetsbåt, och en ny forskningsvision togs fram som knyter ihop hav och klimat.

OmslagsbildVP2021

Östersjöcentrums verksamhetsplan 2021

Östersjöcentrums uppdrag är att bidra med vetenskaplig kunskap kring åtgärdsarbete för Östersjöns stora utmaningar. Vi stödjer och utvecklar universitetets marina verksamhet, genom resurser för infrastruktur , marin modellering, kommunikation och omvärldsanalys.

Avloppsvatten rinner ut i havet

Kemikalieflödet i avloppsvatten bör hanteras bättre

Tusentals kemikalier används i våra samhällen, men kunskapen om hur mycket som sprids i miljön är fortfarande dålig. I en ny policy brief föreslås därför att man bör dra bättre nytta av avloppsreningsverken som ju ändå samlar ihop vatten från våra bebyggda områden.

Baltic Breakfast - Foto: Mona Wallin

Baltic Breakfast

Varje månad arrangerar vi frukostseminarier, där den senaste kunskapen i centrala miljöfrågor för Östersjön presenteras. Här får alla som arbetar för en hållbar utveckling i Östersjöregionen möjlighet att mötas och diskutera utmaningar tillsammans med forskare.

Digitalt material för utbildning om havet

Digitalt lärande om havet

Är du lärare? Går du i skolan? Vill du veta hur det står till med havet? Nu har vi samlat våra bästa filmer och texter om Östersjön på ett ställe. Vi hoppas informationen kan passa in i undervisning, utbildning, projektarbeten och fortbildning på olika nivåer. 

Sauna and swim in the calm Askö Bay

Ett åtgärdsinriktat projekt

Projektet Levande vikar ska ta fram, testa och utvärdera konkreta åtgärder som kan användas för att restaurera övergödda grunda vikar längs våra kuster.

Kemlabb och våtlabb byggs 1973. Foto: G. Aneer.

Askölaboratoriets jubileumsår drar igång

Än så länge är det mycket vi inte vet om 2021. Men oavsett hur läget artar sig så är detta år speciellt för oss på Stockholms universitets Östersjöcentrum. Vår fältstation Askölaboratoriet firar nämligen 60 år! Ett jubileum som inte bara handlar om en viktig och speciell plats. Det handlar om historia. Minnen. Utveckling. Vi firar 60 år av kunskap om havet!

Stockholms universitets Östersjöcentrum

Tel: 08 - 16 37 18
E-post: ostersjocentrum@su.se

Nytt på YouTube

Östersjöcentrum i sociala medierÖstersjöcentrum på Facebook Universitetet på Instagram Östersjöcentrum på Linkedin Östersjöcentrum på Twitter Östersjöcentrum på YouTube