Stockholms universitets Östersjöcentrum

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitets Östersjöcentrum

Stockholms universitets Östersjöcentrum

Vetenskap och kommunikation med havet i fokus 

Vid Stockholms universitet har framgångsrik forskning och utbildning om havet bedrivits i över fem decennier. Östersjöcentrum har i uppdrag att stärka och synliggöra denna betydelsefulla verksamhet. Hos oss samarbetar forskare och kommunikatörer för att öka kunskapen om havet och förbättra samhällets åtgärder mot olika miljöproblem.

Forskare i rum med datorskärmar som visar provtagning

Ekolod spårar utbredning av syrefria havsområden

Med akustiska metoder kan man spåra Östersjöns syrefria området. Det visar ny forskning från Västra Gotlandsbassängen. Metoden kan bli ett viktigt komplement till den miljöövervakning som finns i Östersjöregionen.

Gädda

Skydda och restaurera – så kan vi rädda kustens ekosystem

Mänskliga verksamheter har under lång tid minskat den biologiska mångfalden och försvagat ekosystemets naturliga funktioner vid kusten. I en ny policy brief beskriver vi vilka åtgärder som krävs för att ekosystemen ska kunna återhämta sig.

Christina Rudén. Foto: Eva Dahlin.

SU-forskare på unik plats i EU

Professor Christina Rudén från Institutionen för miljövetenskap har blivit invald som observatör i den viktiga expertgruppen CARACAL i EU. Stockholms universitet är det enda lärosäte som deltar i denna grupp.

Askö från ovan

Ansök om plats för kurs på Askö 2021 - nytt datum!

Kursansvariga ombeds att ansöka om plats för kända och önskade kursveckor under både vår- och hösttermin, senast 31 december. Det går att ansöka senare också men ansökningar som kommer tidigt prioriteras och underlättar vår planering.

Askö

Askö och coronaviruset

Eftersom vi på Askölaboratoriet följer rekommendationerna angående COVID-19 så kan det leda till snabba ändringar i planerad verksamhet. Kontakta oss innan det är dags för din bokade provtagning. 

Stockholms universitets Östersjöcentrum

Tel: 08 - 16 37 18
E-post: ostersjocentrum@su.se

Nytt på YouTube

Östersjöcentrum i sociala medierÖstersjöcentrum på Facebook Universitetet på Instagram Östersjöcentrum på Linkedin Östersjöcentrum på Twitter Östersjöcentrum på YouTube