Stockholms universitets Östersjöcentrum

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitets Östersjöcentrum

Stockholms universitets Östersjöcentrum

Vetenskap och kommunikation med havet i fokus 

Vid Stockholms universitet har framgångsrik forskning och utbildning om havet bedrivits i över fem decennier. Östersjöcentrum har i uppdrag att stärka och synliggöra denna betydelsefulla verksamhet. Hos oss samarbetar forskare och kommunikatörer för att öka kunskapen om havet och förbättra samhällets åtgärder mot olika miljöproblem.

Omslaget till rapporten

Bättre vatten i Stockholms skärgård

Siktdjupet under sommaren har ökat med över en meter i Stockholms inre skärgård. Denna glädjande utveckling visar undersökningar som utförs av Stockholms universitet. Dessutom om Levande vikar, spiggvågen, och kommuners åtgärdsarbete.

Linda Kumblad med flera ute på provtagning.

Komplexa utmaningar kräver nya samarbetsmetoder

Kunskaper om hur en utmaning uppstod. Många olika typer av expertis. En gemensam målbild. Och en aktiv dialog. Fyra viktiga principer för lyckat resultat om svåra problem. Det slås fast i en vetenskaplig studie gjord vid Östersjöcentrum och Stockholm Resilience Centre.

Avloppsvatten rinner ut i havet

Kemikalier i avloppsvatten

Tusentals kemikalier används i våra samhällen, men kunskapen om hur de flesta av dem sprids i miljön är dålig. Emma Undeman och Marie Löf föreslår därför att man förbättrar övervakningen i avloppsreningsverken.

Christina Rudén. Foto: Jens Olof Lasthein

Storslaget uppdrag till SU-forskare

Christina Rudén från Stockholms universitet har blivit invald i EU-kommissionens nya högnivå-expertgrupp. Gruppen ska hjälpa till att genomföra den nya kemikaliestrategin.

Nya katamaran till Askö. Personal ombord granskar båten. Foto: Mattias Murphy

Ny katamaran för forskning vid Askölaboratoriet

Nu är en ny arbetsbåt på väg till Askölaboratoriet för att modernisera den flotta som används för forskning, utbildning och marin miljöövervakning. Katamaranen kommer att ersätta R/V Limanda.

Nätprovfiske

Inventering av 25 vikar

Nu är de första resultaten från förra sommarens undersökningar av 25 grunda vikar klara. En rapport om resultaten har tagits fram av forskarna för fiskerättsägare och andra intresserade.

Baltic Breakfast - Foto: Mona Wallin

Baltic Breakfast

Varje månad arrangerar vi frukostseminarier, där den senaste kunskapen i centrala miljöfrågor för Östersjön presenteras. Här får alla som arbetar för en hållbar utveckling i Östersjöregionen möjlighet att mötas och diskutera utmaningar tillsammans med forskare.

Sillar som simmar i stim

Minska det kustnära trålfisket för att skydda Östersjösillen

Situationen för Östersjöns sill och strömming har försämrats de senaste tio året, samtidigt som det svenska trålfiskets kustnära fångster har ökat kraftigt. I en ny policy brief beskrivs vilka åtgärder som behövs för att bryta den negativa utvecklingen.

Digitalt material för utbildning om havet

Digitalt lärande om havet

Är du lärare? Går du i skolan? Vill du veta hur det står till med havet? Nu har vi samlat våra bästa filmer och texter om Östersjön på ett ställe. Vi hoppas informationen kan passa in i undervisning, utbildning, projektarbeten och fortbildning på olika nivåer. 

Stockholms universitets Östersjöcentrum

Tel: 08 - 16 37 18
E-post: ostersjocentrum@su.se

Nytt på YouTube

Östersjöcentrum i sociala medierÖstersjöcentrum på Facebook Universitetet på Instagram Östersjöcentrum på Linkedin Östersjöcentrum på Twitter Östersjöcentrum på YouTube