Stockholms universitets Östersjöcentrum

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitets Östersjöcentrum

Vetenskap och kommunikation med havet i fokus

Vid Stockholms universitet har framgångsrik forskning och utbildning om havet bedrivits i över fem decennium. Här utförs världsledande Östersjöforskning, men även forskning i andra svenska havsområden, i tropiska hav och i polartrakterna.

Stockholms universitets Östersjöcentrum har i uppdrag att stärka och synliggöra den betydande marina verksamhet som är utspridd på över tio olika institutioner vid universitetet. Därför visar vi både våra egna och andra institutioners nyheter om havet.

Utvidgade Livet i havet

Nya Livet i havet - nu med havsarter från hela Sverige

Sommaren är här, och många av havets invånare stöter du på när du badar, åker båt eller vandrar längs havsstränderna. Men vilka är dessa växter och djur? Över fyrahundra av dem presenteras på den nylanserade sajten Livet i havet, som nu uppdaterats med arter från Sveriges alla havsområden.

Havsutsikt nr 1/2019

Havsutsikt 1/2019 - Båtliv, kemikalier och bubbelrev

Sommaren är här och med den båtlivet. Men hur påverkas miljön av alla fritidsbåtar? Och vad ska man göra för att slippa påväxt av till exempel havstulpaner på sin båt? Om detta och mycket annat finns att läsa i Havsutsikt 1/2019.

Samling inför talen  i Almedalen

Möt oss i Almedalen!

Östersjöcentrums medarbetare finns på plats under politikerveckan i Almedalen för att sprida kunskap och diskutera viktiga Östersjöfrågor. Båttrafik, strandskydd, musselodling och torsksituationen är teman för några av de seminarier vi anordnar eller deltar i.

Gråsäl Foto: Olle Karlsson

Fisk och säl magrar: förändringar hos bottenlevande djur påverkar Östersjöns hela ekosystem

En ny studie visar ett samband mellan den försämrade hälsan hos gråsäl och torsk och förändringar hos de bottenlevande kräftdjuren ishavsgråsugga och vitmärla, som många fiskar äter.

Gödselhantering, övergödning

Åtgärdsarbetet i Sverige måste fortsätta, öka och riktas rätt

I en debattartikel i Altinget den 28 maj 2019 pekar WWF på behovet av fortsatta åtgärder för att motverka övergödningen i Östersjön. Östersjöcentrum instämmer i en replik i att fortsatta åtgärder behövs och har i ett pm sammanfattat vad forskningen säger om vilka åtgärder som är viktigast att fokusera på.

Sillgrisslor på Stora Karlsö

Sillgrisslor live!

Nu behöver man inte åka ut till Stora Karlsö för att studera sillgrisslorna som lever där. Tack vare nya livewebbkameror kan sillgrisslorna följas dygnet runt på WWFs hemsida och allmänheten uppmuntras att rapportera in vad man ser.

Marlene REACH

Forskare kräver ökad transparens inom REACH

EU:s kemikalielagstiftning REACH kallas ofta världens bästa. Men det hjälper inte att kraven på producenterna och importörerna är hårda på pappret om de underlag som de lämnar till kemikaliemyndigheten inte granskas. Det menar forskare vid Stockholms universitet som i en ny policy brief kräver större transparens och bättre kontroll inom REACH.

Kjell Larsson

Professor Kjell Larsson får Östersjöakutens pris

Kjell Larsson, professor i sjöfartsvetenskap vid Linnéuniversitetet, belönas med Östersjöakutens pris för sitt arbete och sitt engagemang för Östersjöns miljö.

Legacy P

Baltic Breakfast: Fosfor ansamlas på land – spelar det någon roll för läckaget?

Välkomna på frukostseminarium för att höra det senaste om hur fosforansamlingar på land påverkar risken för övergödning och diskutera åtgärder.

Aula Magna

Programmet för BSSC2019 är klart

Över 300 abstracts kom in till Baltic Sea Science Congress 2019. Kongressens vetenskapliga kommitté har granskat alla abstract och vi är glada att nu kunna presentera 147 spännande talare och 166 postrar!

Legacy P gris

Ny Policy Brief: Fosforarvet på land måste åtgärdas

De direkta utsläppen av fosfor till Östersjön har minskat de senaste decennierna, men kvar på land finns stora lager av fosfor som byggts upp under åren. Att minska detta fosforlager är viktigt för att utsläppen ska fortsätta minska.

Rapporten Svealandskusten 2019

Extrem sommar gav tydligt avtryck

Den varma sommaren gjorde tydliga avtryck i de undersökningar av miljötillståndet längs kusten som utförs av Stockholms universitet. Dessutom artiklar om fisksamhällen och kustekosystem, musselodling och restaureringsprojektet i Björnöfjärden.