Askölaboratoriet

Flaggskepp för Östersjöforskningen

Från Stockholms universitets marina fältstation Askölaboratoriet härstammar mycket av den kunskap vi idag har om Östersjön. Här har forskare från Sverige och hela världen gjort vetenskapliga studier i olika samarbeten, och här lades grunden för stora delar av dagens svenska marina miljöövervakning. Oräkneliga är de studenter som här fått lära sig grunderna i fältundersökningar och hur Östersjöns ekosystem fungerar. 

 

Askö från ovan

Högsäsong på Askölaboratoriet

Askölaboratoriet håller öppet för forskning, miljöövervakning, möten och utbildning året runt, men det märks en tydlig högsäsong på sommaren.

Asköforskning vid B1

Boka Askövistelse 2018

Välkommen att ansöka om tid för forskning, experiment, fältförsök eller anordna ett möte på Askölaboratoriet under 2018.

Forskare från IOW och Stockholms universitet ombord Electra

Internationell workshop om marina mättekniker

SEPTEMBER. 35 forskare, skeppare, tekniker och programmerare från Östersjöländerna, USA och Svalbard samlades under en vecka för att utbyta erfarenheter kring mätutrustning för marin forskning.

Bojen sjösätts av Askös personal

Mätbojen sjösatt för säsongen

I slutet av april sjösattes mätbojen åter efter vintern. Nu kan ni följa vattentemperatur, salthalt, grumlighet, klorofyll och vindförhållanden i realtid. Via tabeller från SMHI eller i vår egen visualisering.

Kontakta Askö

Tel: 08-5537 85 80
E-post: asko.ostersjocentrum@su.se

Postadress:
Askölaboratoriet
619 92 Trosa

R/V Electra

Aktuella miljöförhållanden B1/Askö

Mätbojen provtar havet i realtid, intill ligger provtagningspunkt B1

Utanför Askölaboratoriet ligger en av sex automatiska mätbojar som ingår i SMHI:s kustmätsystem. Följ dess mätvärden för salthalt, temperatur, syrgas, grumlighet, klorofyll och vindförhållanden direkt:

Östersjöcentrum i sociala medierÖstersjöcentrum på Facebook Universitetet på Instagram Östersjöcentrum på Linkedin Östersjöcentrum på Twitter Östersjöcentrum på YouTube