Tidigare har provtagning gjorts 24 gånger per år vid B1. Både forskare och allmänhet har nu tillgång till mätningarna från den nya bojen via en webbplats.

- Det här är ett enormt framsteg. Tidigare har vi varit ute och tagit prover varannan vecka på sommaren. Det innebär så klart att man missar väldigt mycket, säger Tina Elfwing föreståndare för Stockholms universitets Österjsöcentrum.

Bojen mäter salthalt, temperatur, syrgas, grumlighet, klorofyll och vattenström i ytvattnet på en meters djup. Resultaten sänds direkt via GSM eller satellit och kan ses via webben. Dessutom mäts temperatur, salthalt och syre på flera olika djup ner till botten. Dessa resultat kan dock inte sändas direkt men lagras och bildar långa tidserier som kan publiceras och användas av forskare.

- Informationen från bojen används på en mängd sätt i forskningen. Inte minst är det en värdefull pusselbit i att förstå övergödningsproblematiken i Östersjön, säger Tina Elfwing.

Bojprojektet är ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet, Stockholms universitet, Umeå universitet och SMHI. Det är finansierat av Vetenskapsrådet. Varje boj kostar ungefär en miljon kronor.