Upptagning av bojen på hösten.
Upptagning av bojen på hösten.

Den automatiska mätbojen utanför Askö tas alltid upp under vintern för service, och sätts ut i vattnet igen på våren när isen är borta. Sedan 2016 finns en ny sensor monterad.

Flera användningsområden

Den nya sensorn mäter olika pigment. Dessa data kan användas för att beräkna vilka växtplanktongrupper som dominerar i vattenmassan. Informationen kan användas för att bättre förstå fördelning och förekomst av olika växtplanktongrupper, exempelvis cyanobakterieblomningen, jämfört med de provtagningar som sker idag inom det pelagiala övervakningsprogrammet.

Sensorn kan också mäta löst organiskt material. Genom ett samarbete med Susanne Kratzer och Jakob Walve på DEEP har data under sommaren 2017 insamlats för att framställa en kalibreringskurva som kan omvandla instrumentets mätdata till ”Colored dissolved organic matter” (CDOM). En god beskrivning av detta är en förutsättning för att bygga Östersjöanpassade modeller för satellitbildstolkning.

Förslag från forskare

Sensorn är av typen Wetlabs Eco Triplet Sensor Quotation (TWQ 15070) och mäter CDOM, phycoerythrin och phycocyanin. Den har tagits fram på förslag av en grupp forskare vid universitetet som ett intressant komplement till de övriga parametrar som den automatiska mätbojen registrerar. Data från detta mätsystem kommer att analyseras och ge bättre underlag till olika modeller för kustvattensystemen. De kan även användas av forskare som exempelvis är intresserade av att studera dynamiken i växt- och djurlivet i den fria vattenmassan.