Ansök Online

Skoter

Boka Askövistelse

Välkommen att fylla i ansökningar hos Östersjöcentrum online! Här kan du ansöka om plats på Askölaboratoriet och Östersjöcentrums Asköstöd för doktorander vid Stockholms universitet. Vill du ansöka om tid på utsjöfartyget så klickar du här.

Askölaboratoriet
Vår fältstation är öppen för alla som önskar bedriva forskning, anordna marina kurser eller hålla projektmöten. Forskningsansökningar som gäller sommarhalvåret behandlas tillsammans och skall vara oss tillhanda senast den 15 mars. I mån av plats tar vi givetvis emot senare bokningar! För examensarbeten vill vi att handledaren ansöker om plats.

Asköstöd

Marint verksamma doktorander vid Stockholms universitet som önskar arbeta på Askölaboratoriet kan ansöka om Asköstöd. Ansökan kan göras när som helst under året, förslagsvis i samband med att man ansöker om plats för forskning. Högst 20 000 kr per person och kalenderår beviljas. Läs mer!

R/V Electra

Kontakta Askö

Tel: 08-5537 85 80
E-post: asko.ostersjocentrum@su.se

Postadress:
Askölaboratoriet
619 92 Trosa