Dekanus Anders Karlhede öppnar Asködagen och sätter Askö på SU-kartan.

Östersjöforskning från Askö presenterad

Vilken forskning och övervakning bedrivs vid Askölaboratoriet? Vilka möjligheter finns det med befintliga och framtida resurser? Dagen bjöd på många korta presentationer om östersjöforskning från Askös nuvarande och framtida resurser. Dessutom fanns tillfälle att mingla på fikapausen och på Baltic Bar som hölls i anslutning till Asködagen.

Kortfattat program

  • Anders Karlhede, dekanus för Naturvetenskapliga fakulteten, hälsade välkomna
  • Barbara Deutsch och Eva Lindell, berättade om Askölaboratoriet i ett nötskal
  • Block 1: Asköforskning - Från rymden till det fria vattnet
  • Block 2: Asköforskning - Växtklädda bottnar och bottensedimentens processer
  • Block 3: Miljöövervakning i Asköområdet
  • Christoph Humborg, vetenskaplig ledare vid Östersjöcentrum, berättade om framtida forskningsmöjligheter och resurser, inkl. Askölaboratoriets nya fartyg

Läs hela programmet Askö Day Program (326 Kb)

Askös resurser i siffror

Hur många båtar finns på Askö? Hur många studenter tillbringar tid i fält på Askö? Hur djupt är Lansdsortsdjupet? Se en kortfilm med Asköfakta.