Asköstöd

Asköstöd

Marina doktorander vid Stockholms universitet kan ansöka om Asköstöd för arbete vid Askölaboratoriet.

Ansökan kan göras när som helst under året, förslagsvis i samband med att man ansöker om plats för forskning på Askölaboratoriet. Högst 20 000 kr per person och kalenderår beviljas.

Täcker alla kostnader

Stödet kan användas för alla typer av kostnader på Askö:

 • Fartygs- och båtkostnader
 • Användning av Termokonstansrum och Experimenthall
 • Kostnader för assistens från Askö-personalen

Stödet kan inte användas till:

 • Resekostnader
 • Forskningsutrustning som inte finns på fältstationen
 • Mat och andra personliga saker

Hur gör man?

 • Ansök om Asköstöd i samband med att du (eller någon i projektgruppen) ansöker om plats för forskning på Askölaboratoriet.
 • Stödet finns att disponera under kalenderåret.
 • Specificera dina planer i ansökan.
 • Vi vill ha en kort rapport över uppnådda resultat när projektet är slut.
 • Ansök online direkt, eller läs mer om ansökningsförfarandet

 

Kontakta Askö

Tel: 08-5537 85 80
E-post: asko.ostersjocentrum@su.se

Postadress:
Askölaboratoriet
619 92 Trosa