Asköforskning vid B1

Ansök innan 15 mars för att försäkra dig om plats under årets fältsäsong, besked ges senast 31 mars! I mån av plats tar vi givetvis emot senare bokningar.

Ansök direkt!
Läs mer om hur du ansöker
Läs mer om att forska på Askö
Håll ett möte eller workshop på Askö
Kontakta Askö

 

Sveriges enda fältstation i Norra Egentliga Östersjön

Askölaboratoriet hör till Stockholms universitets Östersjöcentrum och ligger ca 80 km söder om Stockholm (58° 49.5’ N, 17° 39’ E) i Trosa Skärgård. Askölaboratoriet är naturskönt beläget på ön Askö i Trosa skärgård. Det är en nationell resurs, öppen för alla som önskar bedriva marin forskning i Egentliga Östersjön, hålla marina kurser på universitetsnivå eller arrangera forskarmöten med marin inriktning.

Forskningen på Askö bedrivs året om, men till större delen under sommarhalvåret.
Ett 100-tal svenska och utländska forskare, doktorander, examensarbetare och assistenter vistas årligen på Askölaboratoriet under kortare eller längre perioder. Av cirka 3000 årliga 'gästdagar', är ungefär tredjedel forskningsrelaterade och resten kurser och möten.

Se filmen: 20 fakta om Askö på 2 minuter