Ansök innan 31 december för att försäkra dig om plats under årets fältsäsong, besked ges i januari! I mån av plats tar vi givetvis emot senare bokningar men ansökningar som kommer tidigt prioriteras och underlättar vår planering.

Ansök direkt!

Läs mer om hur du ansöker

Läs mer om att forska på Askö 

- Läs mer om R/V Electra af Askö

Håll ett möte eller workshop på Askö

Kontakta oss
 

Sveriges enda fältstation i Norra Egentliga Östersjön

Askölaboratoriet hör till Stockholms universitets Östersjöcentrum och ligger ca 80 km söder om Stockholm (58° 49.5’ N, 17° 39’ E) i Trosa Skärgård. Askölaboratoriet är naturskönt beläget på ön Askö i Trosa skärgård. Det är en nationell resurs, öppen för alla som önskar bedriva marin forskning i Egentliga Östersjön, hålla marina kurser på universitetsnivå eller arrangera forskarmöten med marin inriktning.

Forskningen på Askö bedrivs året om, men till större delen under sommarhalvåret. Ett 100-tal svenska och utländska forskare, doktorander, examensarbetare och assistenter vistas årligen på Askölaboratoriet under kortare eller längre perioder. Av cirka 3000 årliga 'gästdagar', är ungefär tredjedel forskningsrelaterade och resten kurser och möten.