Bottensamhällen

Betydelsen av ljus och näring för makroalgsamhällen

Anders Wallin, Hans Kautsky, med assistenter, Systemekologiska institutionen, Stockholms universitet

Bentiska samhällsstrukturer och trofiska interaktioner i marina vindkraftsparker

Torleif Malm, Institutionen för biologi och miljövetenskap, Högskolan i Kalmar

Smaltång - en nyupptäckt art i Östersjön - formas

Helena Forslund, Lena Kautsky, Botaniska institutionen, Stockholms universitet

Konkurrens inom och mellan arter i mjukbottensamhällen

Johan Wenngren, Zoologiska institutionen, Stockholms universitet

Sambandet mellan vegetation och djurliv i skyddade grunda mjukbottenvikar som indikator av ekologisk status.

Joakim Hansen, Lena Kautsky med examensarbetare, Botaniska institutionen, Stockholms universitet

Studier av den invandrade arten Marenzelleria sp.

Ralf Bastrop, Miriam Blank, Institut fur Biowissenschaften, Universität Rostock

Fiske och vattenkvalitet: hur påverkas alger av fisk - formas.

Katrin Sieben, Department of marine benthic ecology and evolution, Rijksuniversiteit Groningen, Britas Klemens Eriksson, Systemekologiska institutionen, Stockholms universitet, med assistenter

Förekommer hybridisering mellan de tre marenzelleria-arterna i Östersjön?

Rasmus Neideman med examensarbetare, Zoologiska institutionen, Stockholms universitet

Miljögiftsstudier

Betydelsen av sedimentlevande djur för remobilisering av sedimentbundna miljögifter

Jenny Hedman, Jonas Gunnarsson med examensarbetare, Systemekologiska institutionen, Stockholms universitet

Fältexperiment med kopparbåtbottenfärg

Britta Eklund, Institutionen för tillämpad miljövetenskap, Lars Eriksson, Institutionen för fysikalisk kemi, oorganisk kemi och strukturkemi, examensarbetare, Stockholms universitet,

Toxikologiska hot mot marina evertebrater i förorenade områden

Katarzyna Smolarz och examensarbetare, Institutionen för livsvetenskaper, Södertörns högskola

Effekt och fördelning av bromerade ämnen i kustnära ekosystem

Clare Bradshaw, Kerstin Gustafsson, Katarzyna Smolarz och examensarbetare, Institutionen för livsvetenskaper, Södertörns högskolaövergödning.

Studier i fria vattnet

Utbyte av organiska, biologiska och toxiska aerosoler mellan hav och atmosfär

Costas Prevedouros, Ian Cousins, Erick Nfon, Dag Broman, Institutionen för tillämpad miljövetenskap, Stockholms universitet

Encelliga cyanobakterier i Östersjön: samband mellan diversitet och biogeokemisk funktion - formas

Beatriz Diez och examensarbetare, Botaniska institutionen, Stockholms universitet

Ekolodning och provtagning av mysider

Martin Ogonowski, Tomas Didrikas, Sture Hansson, Systemekologiska institutionen, Stockholms universitet

Försök med förändrad kvävebelastning i Himmerfjärden

Anke Kremp, Ulf Larsson med examensarbetare och assistenter, Systemekologiska institutionen, Stockholms universitet

Insamlat på Askö för vidare studier på annat håll

Cyanobakterier för växtfysiologiska studie

Sara Jonasson, Birgitta Bergman, Botaniska institutionen, Stockholms universitet

Fisk för miljögiftsstudier

Lillemor Asplund, Ulrika Nordlöf, Institutionen för tillämpad miljövetenskap, Karin Löfstrand, Institutionen för miljökemi, Stockholms universitet

Genetik hos Östersjömussla

Piuternella Luttikhuizen, Institutionen för marin ekologi, Göteborgs universitet

Vitmärlor för fysiologiska studier

Brita Sundelin, Institutionen för tillämpad miljövetenskap, Stockholms universitet

Spigg för zoofysiologiska studier

Bertil Borg med assistenter, Zoologiska institutionen, Stockholms universitet

Den nationella marina miljöövervakningen

Trend- och områdesövervakning av vegetationsklädda bottnar

Hans Kautsky med assistenter, Systemekologiska institutionen, Stockholms universitet

Högfrekvent övervakning av den fria vattenmassan – kombinerat recipientkontroll- och miljöövervakningsprogram

Ulf Larsson med assistenter, Systemekologiska institutionen, Stockholms universitet

Trend- och områdesövervakning av mjukbottenfauna

Hans Cederwall med assistenter, Systemekologiska institutionen, Stockholms universitet