Bottensamhällen

Fiske, fiskar och eutrofiering - formas

Katrin Sieben, Department of marine benthic ecology and evolution, Rijksuniversiteit Groningen, Nederländerna, Britas Klemens Eriksson, Systemekologiska institutionen, Stockholms universitet, med examensarbetare och assistenter

Abborren som predator på storspigg

Erik Hoffman, Bertil Borg, Zoologiska institutionen, Stockholms universitet

Smaltång - en nyupptäckt art i Östersjön - formas

Helena Forslund, Lena Kautsky, med examensarbetare, Botaniska institutionen, Stockholms universitet

Betydelsen av ljus och näring för makroalgsamhällen

Anders Wallin, Hans Kautsky, med examensarbetare och assistenter, Systemekologiska institutionen, Stockholms universitet

Sambandet mellan vegetation och djurliv i skyddade grunda mjukbottenvikar som indikator av ekologisk status.

Joakim Hansen, Sofia Wikström, Lena Kautsky med examensarbetare, Botaniska institutionen, Stockholms universitet

Taxonomi och fylogeni hos Aphrodotiformia (en sorts havsborsmask), särskilt Bylgides sarsi - Svenska Artprojektet

Erika Norlinder, Fredrik Pleijel, Institutionen för marin ekologi, Göteborgs universitet

Förekommer hybridisering mellan de tre Marenzelleria-arterna i Östersjön?

Ralf Bastrop, Miriam Blank, Institut für Biowissenschaften, Universität Rostock, Tyskland, Rasmus Neideman, Zoologiska institutionen, Stockholms universitet

Fysiologiska studier av vitmärla

Ann-Kristin Eriksson Wiklund, Institutionen för tillämpad miljövetenskap, Stockholms universitet

Hatching and earliest larval stages of the priapulid worm Priapulus caudatus

Graham Budd, Sofia Wennberg o Ralf Janssen, Institutionen för geovetenskaper, paleobiologi, Uppsala universitet

Betydelsen av biologisk mångfald för omsättningen av organiskt material från planktonblomningar genom sedimentätande evertebrater - formas

Agnes Karlsson, Francisco Nascimento, Ragnar Elmgren med examensarbetare, Systemekologiska institutionen, Stockholms universitet

Temperature dependence of bacterial iron and manganese reduction

Fredrik Nordqvist, Xiaole Sun, Volker Bruchert, Institutionen för geologi och geokemi, Stockholms universitet

Metagenomics of marine sediments: anammox in the Baltic Sea

Petter Thureborn, Sara Sjöling, Institutionen för livsvetenskaper, Södertörns högskola

Miljögiftsstudier

Fate and effects of radionuclides in the Baltic Sea coastal zone: an ecosystem approach

Linda Kumblad, Clare Bradshaw, med examensarbetare, Systemekologiska institutionen, Stockholms universitet

Kopparbåtfärgs effekter på reproduktion hos blåstång

Erik Johansson, Britta Eklund, Institutionen för tillämpad miljövetenskap, Lars Eriksson, Institutionen för fysikalisk kemi, oorganisk kemi och strukturkemi, examensarbetare, Stockholms universitet

Ekologiska effekter av organiska föroreningar i Östersjöns kustnära ekosystem

Kerstin Gustafsson, Clare Bradshaw, Mats Grahn med examensarbetare och assistenter, Institutionen för livsvetenskaper, Södertörns högskola

Analys av pbdd, oh-pbde och MeO-pbde i två näringsvävar från Östersjön - formas

Karin Löfstrand, Institutionen för miljökemi, Lillemor Asplund, Institutionen för tillämpad miljövetenskap, Stockholms universitet

Phytoremediation, metal uptake and toxicity in aquatic plants.

Maria Greger, Botaniska institutionen, Stockholms universitet, Alexander Lux, Department of Plant Physiology, Comenius University, Slovakien

Studier i fria vattnet

Validation of satellite data in optically complex waters

Susanne Kratzer, Lisa Almesjö, med examensarbetare och assistenter, Systemekologiska institutionen, Stockholms universitet, Gerald Moore, Plymouth Marine Laboratory, Storbritanien

The ecophysiology of Baltic cyanobacteria focusing on bottom up factors - FORMAS

Malin Mohlin, Angela Wulff, Michael Y Roleda, Institutionen för marin ekologi, Göteborgs universitet

Autotrophic-heterotrophic Interactions in Cyanobacterial Aggregate, EU (MARIE CURIE)

Helle Ploug, Birgitta Bergman, Botaniska institutionen, Stockholms universitet, Christina Moraru, med examensarbetare, Max Planck Institute for Marine Microbiology, Tyskland

Cyanobakterier för växtfysiologiska studier.

Sara Jonasson, Lotta Berntzon, Karolina Bauer, Birgitta Bergman, Botaniska institutionen, Stockholms universitet

Mysider – kvantifiering och rumslig fördelning i vattenmassan

Martin Ogonowski, Sture Hansson, och exemensarbetare, Systemekologiska institutionen, Stockholms universitet

Studier på land

Växters kolonisation av gammal åkermark

Ove Eriksson, Botaniska institutionen, Stockholms universitet

Terrester insamling av växter samt spindlar och insekter på öar

Kajsa Mellbrand, Peter Hambäck, Botaniska institutionen, Stockholms universitet

Den nationella marina miljöövervakningen

Trend- och områdesövervakning av vegetationsklädda bottnar

Hans Kautsky med assistenter, Systemekologiska institutionen, Stockholms universitet

Högfrekvent övervakning av den fria vattenmassan – kombinerat recipientkontroll- och miljöövervakningsprogram

Ulf Larsson med assistenter, Systemekologiska institutionen, Stockholms universitet

Trend- och områdesövervakning av mjukbottenfauna

Hans Cederwall med assistenter, Systemekologiska institutionen, Stockholms universitet