Forskning 2011

Metagenom

Analyses of microbial populations in the Baltic Sea through environmental metagenomic sequencing

MiMeBS

Environmental genome shotgun sequencing of microbial populations in the Baltic Sea (MiMeBS)

Musselodling

Musselodling som miljöåtgärd i Östersjön

Sjöfåglar

Samspel mellan bottenfauna och sjöfåglar i en föränderlig Östersjöregion

Turbo

Turbo-effect against eutrophication

Stressors

Effects of multiple stressors on a coastal Baltic Sea community

AHICA

Small-scale processes and their large-scale implications, AHICA

Tångreproduktion

Vår- och höstreproducerande Fucus vesiculosus

Beam

Kvantifiering av bentiska flöden av syre och näringsämnen

Oxelösund

Bottenproppar vid Oxelösund

Ekotox

Evolutionary adaptation to environmental disturbance in marine ecosystems: genetic ecotoxicology in the Baltic Sea

Baltic Gas och Bentiskt näringsflöde

Baltic Gas och Bentisk näringsflöde

Algblomningar

Åtgärder mot näringsutsläpp och cyanobakterieblomningar i Östersjön: Vad vill vi uppnå?

BOX

Baltic Oxygenation Project - BOX

Anammox

Metagenomics in marine sediments: anammox in the Baltic Sea

Miljöövervakning – makroalger

Trend- och områdesövervakning av vegetationsklädda bottnar

Miljöövervakning – mjukbottenfauna

Trend- och områdesövervakning av mjukbottenfauna

Forskning 2011

Forskare, doktorander, examensarbetare och assistenter spenderade 691 forskningsdagar på ön, fördelade på 88 olika personer. De kom från 19 olika institutioner i 5 länder.

Aktuell forskning

Östersjöns ekosystem

På Askölaboratoriet erbjuds forskarna flera möjligheter att studera havet; direkt i fält, inne på laboratoriet eller mitt emellan, i experimenthallen. Olika metoder passar olika typer av frågeställningar.