Provtagning av sediment och utsållning av Monoporeia och Marenzelleria för att undersöka hur dessa båda arter förhåller sig till varandra på Östersjöns bottnar.

Högskolan på Gotland

Isa Wallin, examensarbetare
Bertil Widbom, handledare, bertil.widbom@hgo.se