En långtidsserie av vetenskaplig ekolodning för bestämning av fiskbiomassa pågår nattetid i Himmerfjärden, Pipskär, Askö och Svärdsfjärden.

Stockholms universitet, Systemekologiska institutionen

Sture Hansson, forskare/handledare, sture@ecology.su.se
Ida Ahlbeck Bergendahl, doktorand, ida@ecology.su.se
Per Holliland, doktorand