Green Islands är ett EU-projekt om hållbar utveckling i skärgårdsmiljö. Vi arbetar med frågor som rör vatten och avlopp, energi, sophantering, samt ekosystemtjänster och växthusgasutsläpp. Projektet syftar till att hitta och främja hållbara, miljövänliga lösningar som fungerar på öar i Östersjöns skärgårdar.

Projektet är till största delen EU-finansierat och är ett samarbete mellan organisationer i Sverige (Skärgårdsstiftelsen), Finland (Forsknings- och utvecklingsinstitutet Aronia) och Estland (Sustainable Saaremaa). I projektet deltar 11 öar i Sverige, Finland och Estland - däribland Askö.

Inom projektet görs ett Postdoc-projekt om ekosystemtjänster i skärgårdsmiljö, dvs. hur ekosystemtjänster nyttjas och underhålls på skärgårdsöar. Detta sker bland annat genom intervjuer med öbor.

Dessutom görs ett examensarbete om båtturism, där båtturisters attityder och förhållningssätt till olika miljöfrågor i Östersjön dokumenteras genom enkätundersökningar.

Åbo Akademi, Forsknings- och utvecklingsinstitutet Aronia

Kajsa Mellbrand, forskare
kajsa.mellbrand@novia.fi
Anne Palkeinen, examensarbetare

Green Islands är ett Interreg-projekt om hållbar utveckling i skärgårdsmiljö, läs mer