Syftet med projektet är att undersöka uppkomst av kemiska beläggningar i en vattenreningsenhet i fält, sk fouling eller scaling. Detta genomförs genom att pumpa Östersjövatten genom vattenrenaren och tillbaka till sjön. Inga kemikalier kommer att användas vid testerna, dvs vattenreningstekniken är kemikaliefri. Dessa tester behöver göras under under verklighetsnära förhållanden. Förutsättningarna med bl. a. relevant testvatten, tillgång av personlig assistens och tillgång av lokaler och vid Askölaboratoriet passar därför utmärkt för dessa tester.

Magnus Carlsson, Wallenius Water AB

magnus.carlsson@walleniuswater.com

Wallenius Water är ett företag som arbetar med och säljer kemikaliefri vattenreningsteknik, läs mer