Forskning 2013

Bioackumuleringsförsök med blåmussla

IVL Svenska miljöinstitutet

Zostera marina

Assessment of carbon sequestration in Zostera marina: a comparative study across latitudes

Wallenius

Uppkomst av kemiska beläggningar i en vattenreningsenhet i fält

CyanoCOST

Accumulation of the amino acid BMAA in the blue mussel

Evolution

Evolutionary adaptation to environmental disturbance in marine ecosystems: genetic ecotoxicology in the Baltic Sea

WATERS Östergötland

Övervakning av mjukbottnar

Zooplankton

Understanding food web structure in zooplankton, PhD-project

Oxelösundskusten

Samordnat Kontrollprogram för Oxelösundskusten (Finansiärer: SSAB, Oxelösunds hamn, Oxelö energi)

Kol- och kväveflöden

Biogeochemical fluxes of carbon and nitrogen in the Baltic Sea: linking small-scale and large-scale fluxes (BEAM)

Kiselalger och havets kolpumpar

Projekt för att studera ekologiskt viktig kol- och kväve assimilering hos kiselalger, deras transport och nedbrytning i havet.

Cyanobakterier

Kol- och kväveomsättning i blomningar av cyanobakterier i Östersjön - småskaliga processer och storskaliga effekter (BEAM och FORMAS)

Spigg

Variation i personlighet och parasit-värd interaktioner hos spigg

Smaltång

Fucus radicans ekologi

Kolonisation av sedimentlevande fauna

Projekt ska studera koloniseringen av sedimentlevande fauna i nio utsatta backar. Backarna beräknas vara utplacerade under ett års tid i naturlig miljö.

Metagenom

Analyses of microbial populations in the Baltic Sea through environmental metagenomic sequencing

Fosforkretslopp

18O-PO43-, ett nytt verktyg för att undersöka fosforkretsloppen i Östersjön. Inom projektet utförs en pilotstudie för att testa tillämpningen av blandningsmodeller för att uppskatta fördelningen mellan interna och externa fosforflöden.

Hydrofoba organiska föroreningar

Läckage av hydrofoba organiska föroreningar från sediment

Miljöövervakning – mjukbottenfauna

Trend- och områdesövervakning av mjukbottenfauna

Miljöövervakning – makroalger

Trend- och områdesövervakning av vegetationsklädda bottnar

Kontakta Askö

Tel: 08-5537 85 80
E-post: asko.ostersjocentrum@su.se

Postadress:
Askölaboratoriet
619 92 Trosa

Aktuell forskning

Östersjöns ekosystem

På Askölaboratoriet erbjuds forskarna flera möjligheter att studera havet; direkt i fält, inne på laboratoriet eller mitt emellan, i experimenthallen. Olika metoder passar olika typer av frågeställningar.