Forskning 2015

Forskningsprojekt vid Askölaboratoriet 2015

Askölaboratoriet är öppet för alla som önskar bedriva forskning och miljöövervakning eller hålla marina möten och kurser. 2015 hade över 20 forskargrupper och 15 kurser och besök från olika lärosäten och organisationer bokat in sig. Nedan finns forskarnas projektbeskrivningar.

Research at Askö Laboratory 2015

2015 we had over 20 research groups and 15 courses and meetings from various departments and organisations. Below is a list of projects 2015. Contact Askö to know more.

Askö solnedgång, småbåtar lägger nät

Methane formation

Methane formation and oxidation in oxygenated waters during a cyanobacteria bloom.

Seasonal sea ice effect on water quality

Reasearchers: Susanne Kratzer (supervisor) and Elina Kari (PhD) at the Dept. of Ecology, Environment and Plant Sciences, and Ioanna Merkouriadi (PhD) at Dept. of Physics, Helsinki University.

Plant-Fish Mesokosmexperiment

Rollen av funktionell diversitet hos vattenväxter för ekosystems “multifuntionalitet” under ett förändrande klimat. Forskare: Åsa Nilsson (PhD), Serena Donadi (postdoc), Johan Eklöf (huvudhandledare) och Joakim Hansen (biträdande handledare), Inst. för Ekologi, Miljö och Botanik, SU.

PLANT-FISH

Testing vegetation-driven positive feedbacks in a trophic cascade. Researchers: Serena Donadi, Åsa Nilsson, Johan Eklöf at the dept of Ecology, Environment and Plant Sciences and Joakim Hansen at the Baltic Sea Centre.

Åtgärder mot näringsutsläpp och cyanobakterieblomningar

Projektet avser orsak till och effekter av de cyanobakterieblomningar som varje sommar uppträder i Östersjön, vad som kan göras åt dem, och vilka effekterna av åtgärder kan förväntas bli.

Cyanobacteria and phosphorus availability

How do N2-fixing cyanobacteria cope with fluctuating phosphorus availability in the Baltic Sea. Researchers: Niels Schoffelen (PhD), Max Planck Institute for Marine Microbiology, University Bremen and Helle Ploug, Biological and Environmental sciences, Gothenborg University.

Cyanobacteria and acidification

How do N2-fixing cyanobacteria in aggregates respond to ocean acidification? A close-up on aggregate microenvironments using microsensors. Researchers: Meri Eichner (postdoc) and Helle Ploug Department of Biological and Environmental Sciences, Göteborg University

HOC flux

Studie av läckage av miljöföroreningar från bottensediment till vatten, där ny in-situ teknik används. Samt där sediment tas upp för toxicitettest. Forskare: Lukas Mustajärvi (PhD), Anna Sobek (handledare) ACES.

Silica in the Baltic Sea

Cycling of dissolved silica in the Baltic Sea under changing environmental conditions. Degree project of Love-Raoul Nteziryayo, supervisor Åsa Danielsson, Linköping University.

SEA-CHANGE

Manusskrivande på Askö inom projektet social och ekologisk samevolution inom Östersjöfisket. Forskare: Jonas Hentati Sundberg, Stockholm Resilience Centre.

Förbättra rovfiskbeståndet

Ett projekt om åtgärder för att förbättra rovfiskbeståndet i ytterskärgården och hur detta påverkar grunda ekosystem. Forskare: Joakim Hansen, Lena Kautsky och Johan Wenngren, Östersjöcentrum.

MiMeBS

Att se det lilla är att förstå det hela - Mikroorganismens roll i Östersjön. Gustaf Sandh, Martin Ekman, Birgitta Bergman, DEEP.

At-sea behaviour of Baltic grey seals

Linking the at-sea behaviour of Baltic grey seals to fine-scale oceanographic conditions. Reasearcher Fabien Roquet, MISU. Researcher: Fabien Roquet, Department of Meteorology, Stockholm University.

Smaltångens ekologi

Tången är Östersjöns skog. Det man tidigare trodde vara en dvärgform orsakad av låg salthalt visade sig vara en egen art, nu känd som smaltång. Vårt projekt jämför blåstång med smaltång för att se om de fyller olika funktioner i ekosystemet, samt undersöker smaltångens ekologi. Forskare: Ellen Schagerström, Inst. för Ekologi, miljö och botanik.

UPPBASER

UPPBASER kommer att undersöka betydelsen av mänsklig påverkan och klimatrelaterade processer som resulterar i perioder av övergödning och syrebrist i Östersjön under de senaste 2000 åren. Forskare: Ellinor Andrén, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Södertörns högskola.

Ocean color remote sensing

Combining ocean color remote sensing and hydrological parameters for evaluating the effect of terrestrial run-off on coastal ecology. Researchers: Dmytro Kyryliuk (PhD) and Dr. Susanne Kratzer (supervisor), Department of Ecology, Environment and Plant Sciences, Stockholm university.

Påverkan av aktivt kol på Östersjö-arter

Testa hur organismer från Östersjön påverkas av aktivt kol.

Övermognad av ägg hos storspigg

Övermognad av ägg är vanligt förekommande hos storspiggen. Vi är intresserade dels av den fysiologiska bakgrunden till företeelsen, dels i vad mån som fenomenet uppkommer när honor inte får tillfälle att lägga sina ägg. Forskare: Bertil Borg (handledare) och Chrysoula Roufidou (PhD), Zoologiska Institutionen, Stockholms universitet.

Ciliate communities

The overall goal of my PhD is to investigate the effect of food quality on the structure of aquatic food-webs. Researcher: Alfred Burian (PhD) and Monika Winder (supervisor), Department of Ecology, Environment and Plant Sciences, Stockholm University.

Oxelösundskusten

Samordnat Kontrollprogram för Oxelösundskusten (Finansiärer: SSAB, Oxelösunds hamn, Oxelö energi)

Miljöövervakning – mjukbottenfauna

Trend- och områdesövervakning av mjukbottenfauna

Miljöövervakning – makroalger

Trend- och områdesövervakning av vegetationsklädda bottnar

Miljöövervakning – fria vattenmassan

Högfrekvent övervakning av den fria vattenmassan – kombinerat recipientkontroll- och miljöövervakningsprogram

Kontakta Askö

Tel: 08-5537 85 80
E-post: asko.ostersjocentrum@su.se

Postadress:
Askölaboratoriet
619 92 Trosa

Aktuell forskning

Östersjöns ekosystem

På Askölaboratoriet erbjuds forskarna flera möjligheter att studera havet; direkt i fält, inne på laboratoriet eller mitt emellan, i experimenthallen. Olika metoder passar olika typer av frågeställningar.