Forskning 2017

Miljöövervakning - Den fria vattenmassan

Ett högfrekvent marint miljöövervakningsprogram (ca 20 gånger/år) för den fria vattenmassan i Himmerfjärden. Kombinerat recipientkontroll- och miljöövervakningsprogram.

Asköområdets station B1 ingår i den nationella miljövervakningens nät av referensstationer med högfrekvent provtagning. Den provtas cirka 20 gånger per år för att beskriva de säsongsartade förändringarna i fria vattenmassan som skiktningsförhållanden, halterna av närsalter, sedimentation och planktondynamik.

I anslutning till ovanstående provtagning utförs också provtagningar i den närbelägna Himmerfjärden enligt det recipientkontrollprogram som fastställts av Länsstyrelsen i Stockholms län för att följa eventuella effekter av det renade avloppsvattnet från Himmerfjärdsverket.

För mer information:

Jakob Walve, vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik, Stockholms universitet

Bokmärk och dela Tipsa

Kontakta Askö

Tel: 08-5537 85 80
E-post: asko.ostersjocentrum@su.se

Postadress:
Askölaboratoriet
619 92 Trosa

Aktuell forskning

Östersjöns ekosystem

På Askölaboratoriet erbjuds forskarna flera möjligheter att studera havet; direkt i fält, inne på laboratoriet eller mitt emellan, i experimenthallen. Olika metoder passar olika typer av frågeställningar.