En årlig inventering av 30 lokaler som pågått sedan 1993. Inventeringen görs av dykare längs transekter. Syftet är att beskriva bottenvegetationens artsammansättning och djuputbredning samt övervaka förändringare i dessa bottensamhällen.

För mer information:
Susanne Qvarfordt, Institutionen för ekolog, miljö och botanik, Stockholms universitet