Institutionen för Ekologi, Miljö och Botanik (DEEP) har genom Svealands kustvattenvårdsförbund uppdraget att bedriva miljöövervakning i Oxelösundsområdet i anslutning till verksamheterna vid SSAB, Oxelösunds hamn och Oxelö energi.

Sediment, musslor och fisk provtas för analys av metaller och organiska ämnen.

För mer information:

Jakob Walve, vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik, Stockholms universitet