Det högfrekventa marina miljöövervakningsprogrammet för fria vattenmassan syftar till att med hög tidsupplösning beskriva inom- och mellanårsvariationer i Östersjöns tre delbassänger, Egentliga Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken samt i Västerhavet. Östersjöcentrum svarar för mätningar på övervakningsstationen Askö B1.

Kontakt:

Jakob Walve, Institutionen för Ekologi, Miljö och Botanik
jakob.walve@su.se