Forskning 2020

Forskning vid Askölaboratoriet 2020

Foto: Jerker Lokrantz, Azote

Askölaboratoriet är öppet för alla som önskar bedriva forskning och miljöövervakning eller hålla marina möten och kurser. Nedan finns forskarnas projektbeskrivningar.

Miljöövervakning - Den fria vattenmassan

HELA ÅRET. Det högfrekventa marina miljöövervakningsprogrammet för fria vattenmassan.

Turbulent mixing in the water column

FEBRUARY-MARCH. The identification and quantification of the “missing mixing” is a major open question in Baltic Sea research, and one that this project will focus on.

Profilering av det bentiska bottenlagret

APRIL-JUNI. In situ undersökning av det turbulenta bentiska bottenlagret och dess kritiska roll för transport av närsalter och växthusgaser från havsbotten.

Training for Arctic Ocean Expedition

APRIL. Two test expeditions outside Nynäshamn with R/V Electra in the Baltic Sea as a preparation for a larger cruise on the Arctic Ocean. 

Storspiggens reproduktionsekologi

MAJ-JULI. Fältstudier av vad som gör storspiggshanar framgångsrika i reproduktionssammanhang och vad som påverkar honornas utveckling av övermogen rom.

How does bottom trawling affect seafloor integrity, water quality and protected areas in the Baltic

MAJ. Detta projekt undersöker bottentrålningens påverkan på spridning av sediment och frisättning av närsalter och miljögifter.

Miljöövervakning - Sedimentlevande makrofauna

MAJ-JUNI. Provtagning av sedimentlevande makrofauna för att följa förändringar i den marina miljön främst kopplade till övergödning och följande syrebrist.

Utsläpp av växthusgaser från Östersjön

JUNI-AUGUSTI. Provtagning för att analysera och mäta metan, lustgas och koldioxid före, under och efter algblomning.

Ice dynamics in a warm world

JUNE. The goal of this project is to determine the pattern, timing and rate of ice margin retreat in Sweden during deglaciation of the last ice sheet.

CAPTIVE - Thin-layer capping with reactive sorbents

JUNI-NOVEMBER. I detta projekt ska metoder som tunnskiktstäckning med aktivt kol, biokol och Polonite® utvärderas som åtgärdsalternativ för efterbehandling av förorenade sediment.

Östersjöns övergödning

JULI. Emeritusprojekt kring Östersjöns förändring över tiden, särskilt avseende effekter av övergödningen, för att sammanfatta och på sikt avsluta 50 års forskning om Östersjön.

Biogeochemistry of sediment suspension

AUGUSTI. Det här projektet syftar till att förbättra vår förståelse av biogeokemiska processer, mikrobiella sammansättningar och aktiviteter i de turbulenta gränsskikten i marina områden i Östersjön.

Ice sheet retreat dynamics in marine basins: Baltic Sea palaeo-glaciology

AUGUST. This expedition will target a potential grounding zone (ice-marginal zone) around Gotska Sandön/northern Gotland, aiming to verify this area as a stabilisation zone and map/sample landforms/sediments relating to near-marginal sedimentary processes.

Kontakta Askö

Tel: 08-5537 85 80
E-post: asko.ostersjocentrum@su.se

Postadress:
Askölaboratoriet
619 92 Trosa