Asköområdet är ett av tre områden i Egentliga Östersjön där provtagning av vegetationsklädda bottnar årligen sker på uppdrag av Naturvårdsverket.

Syftet är att redovisa långsiktiga förändringar av strukturen i de vegetationsklädda bottensamhällena som en effekt av framförallt övergödningen. I delprogrammet observeras också effekter orsakade av föroreningar och omvärldsfaktorer som exempelvis förändrat klimat och salthalt.

För mer information: