Forskning vid Askölaboratoriet

Forskning för att fylla kunskapsluckorna

På Askölaboratoriet erbjuds forskare flera möjligheter att studera havet; direkt i fält, inne på laboratoriet eller mitt emellan, i experimenthallen. Olika metoder passar olika typer av frågeställningar. I listan nedan kan du läsa om de studier, projekt och forskare som har använt Askös resurser för att bidra till att fylla viktiga kunskapsluckor!

Studier i fält

I fält är det ofta nödvändigt att dyka eller snorkla från båt. Forskare placerar ut plattor och burar, för att följa förändringen i arter över tid och hur olika alger till exempel påverkas av fisk. Detta för att förstå dynamiken och viktiga omvärldsfaktorer i olika livsmiljöer. Andra forskare hänger ut plattor med målad båtbottenfärg för att se vilka arter som är toleranta och känsliga.

Arbete med undervattenskamera ger forskare en snabb översikt av olika miljöer, utan timmar av dykning, vilket har gett resultat som kan användas i modeller för att beskriva och förutsäga olika typer av fastsittande växtlighet.

Fiskforskare fångar ung fisk i fält för att skapa modeller för att förutsäga var det finns viktiga områden för kustnära fiskars lek och uppväxt. Sådana data kan presenteras i kartform och användas för fysisk planering i havet för att undvika konflikt med fisket.

Experiment på laboratorium

I kylrum inne på laboratoriet studerar forskare bland annat bottenlevande djur. De är en viktig länk mellan botten och det fria vattnet och utgör också föda för flera fiskarter. Man studerar till exempel hur djuren reagerar på blommande cyanobakterier som fallit ner på botten, och har kunnat konstatera att trots cyanobakteriernas möjlighet att utsöndra gift verkar de kunna utgöra en god källa till näring för bottendjuren.

I experimenthallen bygger forskare upp modellekosystem för att se hur aktuella miljögifter, såsom flamskyddsmedel, påverkar de olika delarna av systemet. Andra forskare studerar hur den nyupptäckta algen smaltång skiljer sig i viktiga egenskaper från den viktiga blåstången.

Forskning 2020

Läs om årets projekt på Askö och R/V Electra. Listan uppdateras löpande.

Forskning 2017

Read about this year's projects. The list will be updated during the year.

Forskning 2016

Read about this year's projects. The list will be updated during the year.

Forskning 2015

2015 hade över 20 forskargrupper och 15 kurser och besök bokat in sig.

Forskning 2014

Av totalt 3335 gästdagar 2014 var 914 av dem forskardagar fördelade på nästan 100 olika forskare.

Forskning 2013

2013 kom 80 forskare från 10 lärosäten i fem länder till Askölaboratoriet.

Forskning 2012

Forskare, doktorander, examensarbetare och assistenter tillbringade 965 forskningsdagar på ön, fördelade på 100 olika personer. Forskarna som var ute kom från 26 olika institutioner vid 18 lärosäten i 9 länder.

Forskning 2011

Forskare, doktorander, examensarbetare och assistenter spenderade 691 forskningsdagar på ön, fördelade på 88 olika personer. De kom från 19 olika institutioner i 5 länder.

Forskning 2010

Forskare, doktorander, examensarbetare och assistenter spenderade 774 forskningsdagar på ön, fördelade på 99 olika personer.

Forskning 2009

Under året använde ett stort antal olika forskningsprojekt Askölaboratoriets faciliteter. De listas under följande rubriker: Bottensamhällen, Miljögiftsstudier, Studier i fria vattnet, Studier på land och Den nationella marina miljöövervakningen.

Forskning 2008

Under året använde ett stort antal olika forskningsprojekt Askölaboratoriets faciliteter. De listas under följande rubriker: Bottensamhällen, Miljögiftsstudier, Studier i fria vattnet, Studier på land och Den nationella marina miljöövervakningen.

Forskning 2007

Under året använde ett stort antal olika forskningsprojekt Askölaboratoriets faciliteter. De listas under följande rubriker: Bottensamhällen, Miljögiftsstudier, Studier i fria vattnet, Insamlat på Askö för vidare studier på annat håll och Den nationella marina miljöövervakningen.

Kontakta Askö

Tel: 08-5537 85 80
E-post: asko.ostersjocentrum@su.se

Postadress:
Askölaboratoriet
619 92 Trosa

Aktuell forskning

Östersjöns ekosystem

På Askölaboratoriet erbjuds forskarna flera möjligheter att studera havet; direkt i fält, inne på laboratoriet eller mitt emellan, i experimenthallen. Olika metoder passar olika typer av frågeställningar.