Havstulpanprojekt

Havstulpanplattan kan indikera när havstulpanernas larver börjat fästa sig.

Havstulpaner i havets tjänst

Skärgårdsstiftelsens havstulpanprojekt har sedan starten 2001 undersökt och informerat om när havstulpanerna sätter sig fast på båtbottnar i Östersjön. Vid Askölaboratoriet finns en av projektets 147 kontrollplattor som används för att hålla reda på när havstulpanernas larver fäster sig - och det kan vara dags att tvätta båtskrovet!

platta2

Grönslickens era

Vid denna kontroll av Askös havstulpanplatta syntes det att det varit sommar. Förutom en del havstulpaner och mossdjur var plattan full av grönslick med sediment på.

Foto: Ellen Schagerström

Mycket mossdjur - inga havstulpaner

Vid sommarens första kontroll av Askös havstulpanplatta syntes en hel del påväxtorganismer, främst mossdjur och så några hjärtmussellarver.

Kontakta Askö

Tel: 08-5537 85 80
E-post: asko.ostersjocentrum@su.se

Postadress:
Askölaboratoriet
619 92 Trosa

Aktuell forskning

Östersjöns ekosystem

På Askölaboratoriet erbjuds forskarna flera möjligheter att studera havet; direkt i fält, inne på laboratoriet eller mitt emellan, i experimenthallen. Olika metoder passar olika typer av frågeställningar.